Produktråd for dataanalyse og beslutningsstøtte

Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i sin delportefølje, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster.

Produktråd for dataanalyse og beslutningsstøtte har ansvar for Analyseplattformen og datavarehusprodukter.

Produktrådene er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeleder. Produktrådene vil ha en sentral rolle i arbeidet med produktstrategier.

Agenda

  1. Tilbakemeldinger fra porteføljestyret etter presentasjon av utkast til produktstrategi
  2. Diskusjoner rundt hvordan man kan bruke kompetansen i sektoren på en god måte
  3. Diskusjoner rundt forankring av analyseplattformen i egen organisasjon
  4. Hva gjør vi med plakatene fra workshoparbeidet som skal kunne brukes til forankring i egen organisasjon?
  5. Høstens aktiviteter og planlegging av møter

Agenda

  • Oppfølging av spørsmål fra forrige møte
  • Verktøyvalg og plan for utrulling av analyseplattformen
  • Videre arbeid med brukerscenarier
  • Status på produktstrategidokumentet
  • Ny mal for strategiske mål og tiltak og OKR (årsmål og tertialmål)
NavnInstitusjon
Elena Menichelli (leder)UiS
Sven-Egil BøeUiB
Marit VirkesdalHVL
Svein I. HalvorsenHøgskolen i Molde
Tor Inge StorvikUniversitetet Nord
Audun GrømNTNU
Ellen RyeUSN
Vibeke VikeHøgskolen i Innlandet