Møtepapirer fra BIBSYS-konsortiet 2018-2020

Her finner du møtepapirer fra BIBSYS- konsortiet tidligere rådgivende gruppe i tidsperioden 2018-2020

Saksliste, sakspapirer og referater fra rådgivende gruppe