Fra konsulent til teamleder på litt over ett år

Martin Skurtveit er en utvikler i rask utvikling. Han mener samfunnsoppdraget er en viktig grunn til at han har Sikt som arbeidsgiver.

Fotografi av Martin Skurtveit

– Jeg har en personlig agenda med å jobbe med noe som er samfunnsnyttig. I Sikt får jeg jobbe tett opp mot studie-Norge, noe som for meg gir mening i arbeidsdagen. Hva er vel mer samfunnsnyttig enn å sørge for at studentene kan fokusere på å lære?

Løsningene Sikt leverer til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner må virke optimalt slik at de som jobber med kunnskap i samfunnet kan holde på med nettopp det.

– Jeg får jobbe med noe som engasjerer meg, både når det gjelder produkter og teknologi, slik at jeg får utviklet meg i den retningen jeg ønsker. I Sikt blir du sett, og folk bryr seg om den jobben du gjør som utvikler, forteller Martin.

Se ledige utviklerstillinger i Sikt

Gode muligheter for personlig utvikling

I Sikt blir flinke folk løftet frem. Mulighetene for personlig utvikling mange.

– På litt over ett år har jeg gått fra konsulent, til utvikler, til Scrum-master og nå teamleder. Jeg har fått utviklet potensialet mitt på utrolig kort tid innenfor én og samme bedrift, konstaterer Martin.

I tillegg trekker Martin fram fleksibiliteten som en viktig årsak til valg av arbeidsplass. Ved siden av jobben som teamleder, jobber Martin med start-upen Disputas som lager et læringsverktøy.

– For meg er fleksibiliteten vi har helt avgjørende. Jeg har mulighet til å styre egen arbeidshverdag, som gjør at jeg kan holde på med andre spennende prosjekter ved siden av jobb også.

Fleksibilitet når det gjelder utstyr er også noe Martin setter pris på.

– I Sikt velger du selv operativsystemet, maskinvaren og tilbehøret som passer deg. Jeg får det jeg trenger, og jeg har mulighet til å tilpasse etter hva som fungerer for meg.