Engasjert arkitekt med stor påvirkningskraft

Alf Lervåg jobber som arkitekt med moderniseringen av Felles studentsystem, en av hovedsatsingene til Sikt. 

Fotografi av Alf Lervåg

– Det er inspirerende å jobbe med et produkt som er så kritisk for alle som jobber i høyere utdanning. Det er et produkt med en sunn og god kjerne, som det er utrolig givende å få være med å modernisere, forteller Alf Lervåg. 

Sikt jobber tett med sine kunder og brukere. Dette resulterer i god og grundig domenekunnskap. For Alf er dette en ny erfaring:  

– Dette er helt annerledes enn det jeg har opplevd etter mer enn 15 år som konsulent. Da hoppet jeg fra prosjekt til prosjekt, men fikk aldri den samme følelsen av eierskap og engasjement for produktet. 

Se ledige utviklerstillinger i Sikt

Engasjert arkitekt med øye for god metodikk 

Alf sine oppgaver går ut på å finne den beste metodikken for å utvikle Sikt sine produkter til å bli best mulig for kundene. Denne utviklingen skjer ved å kartlegge hvilke teknologier og løsninger som allerede finnes, og deretter evaluere om man kan lage nye løsninger.

– Modernisering handler ikke alltid bare om å gjøre det du allerede har bedre, kanskje kan vi i arbeidet finne nye måter å jobbe på som gjør verktøyene våre overflødige. Muligheten for å tenke de tankene, og ikke bare skulle fokusere på profittmaksimering gjør dette til en veldig meningsfull arbeidsplass. Vi løser problemer for folk, ikke bare polerer på et produkt, forteller Alf.  

God takhøyde

Friheten og takhøyden til å komme med egne meninger og løsninger blir ofte trukket frem som en positiv faktor ved å jobbe i Sikt.  

– Vi skal gi pushback oppover, forteller Alf. Det er ikke alltid at de som sitter på toppen sitter med de beste svarene. 

Vi må forstå hva ledelsen ønsker å oppnå, slik at vi kan bidra med vår kompetanse. Dette krever at vi tør å stille kritiske spørsmål. Slik blir det lettere å vurdere hvordan vi skal oppnå de resultatene vi vil ha på best mulig måte. 

Alf synes ledelsen er kompetent og opptatt av god dialog og å utnytte all den gode kompetansen i Sikt.  

– Det er det målstyring handler om. På en måte kan vi jo si at vi har carte blanche til å ta de gode beslutningene, som vil gjøre at vi er trygge på å oppnå gode resultater.  

Rom for ulik kompetanse

Ifølge Alf er det plass til de fleste hos Sikt. 

– Vi har rigget oss godt for å ta imot nye mennesker, og ikke minst følge de opp på en god måte, og skape en god arbeidsplass. Vi høster erfaringer, reagerer og prøver ut teammedlemmer i ulike roller til vi finner ut hvordan du og Sikt best får benyttet nettopp din kompetanse.  

Skulle du bli ansatt i en utviklerstilling hos Sikt som ikke helt passer, har vi et stødig apparat som hjelper til med utvikling og kartlegging av nye oppgaver som treffer deg bedre. 

God balanse mellom jobb og fritid

Alf er fornøyd med balansen mellom jobb og fritid som ansatt i Sikt.

– I tillegg til å kjenne på følelsen av å gjøre noe godt ved å jobbe i Sikt, er dette også en arbeidsgiver hvor det er rom for å “være” i kombinasjon med livets naturlige rytmer. Noen ganger kan livet komme litt i veien, og da justerer vi jobb og arbeid for å tilpasses best mulig de behov som oppstår hos den enkelte.