Plan for innføring av Nasjonalt vitenarkiv er bestemt  

I november starter innføringen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). Da blir en første versjon av løsningen overlevert til brukerinstitusjonene som skal teste ut tjenesten. NVI-rapportering for 2023 vil gjøres via Cristin som før. 

28. september 2023

Press release

Full overgang til NVA vil skje etter april 2024 etter en lengre periode med brukertesting.

Todelt testperiode

Styringsgruppen for Cris/NVA-prosjektet, der Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Forskningsrådet er representert, anbefaler at prosjektet går over i innføringsfasen i midten av november.

Da leverer Sikt en første versjon av NVA. Den første versjonen vil inneholde all nødvendig funksjonalitet. Kontinuerlig forbedring av tjenesten med vekt på justeringer og feilretting vil foregå i hele testperioden.

Når Sikt overleverer den første versjonen av NVA til brukerinstitusjonene, starter en periode med grundig testing av tjenesten. Det blir etablert et todelt testopplegg:   

  • En kort og intensiv testperiode med brukerinstitusjoner som blir pekt ut av UHR og FFA, der representanter for institusjonene vil gjøre helhetlige tester sammen med Sikt.   
  • En lengre testperiode etter midten av november der alle brukerinstitusjonene får anledning til å prøve ut den helhetlige nye løsningen for NVA, og der tilbakemeldingene til Sikt blir samlet inn og koordinert via UHR og FFA.  

NVI-rapportering for 2023 gjøres via Cristin  

NVI-rapporteringen (Norsk vitenskapelig indeks) for 2023 vil skje via Cristin som før. Dette gir brukerinstitusjonene tid til grundig testing av den nye løsningen og er med på å redusere risikoen som følger med innføring av nye løsninger og nye arbeidsprosesser.

Når NVI-rapporteringen er levert, og tilbakemeldingene fra brukertestene gjennomgått, vil full overgang til NVA iverksettes for alle brukerinstitusjonene. 

Jeg er glad for at alle brukerinstitusjonene snart kan prøve ut NVA. Vi ser fram til å videreutvikle tjenesten i tråd med brukernes behov og tilbakemeldinger i årene fremover.

-Roar Olsen, direktør for Sikt

Om Nasjonalt vitenarkiv

  • Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv som skal erstatte dagens institusjonelle vitenarkiv og Cristin.
  • NVA (Nasjonalt vitenarkiv) gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig, og tilrettelegger for gjenbruk av metadata. Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.
  • Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet i én løsning.
  • I midten av november vil en førsteversjon av NVA stå klar for overlevering til brukerinstitusjonene. Deretter vil løsningen bli grundig prøvd ut og testet, før den fulle overgangen til det nye systemet vil skje etter at NVI-rapporteringen for 2023 er gjennomført.
Les mer om Cris/NVA på prosjektsideneMeld deg på nyhetsbrev for oppdateringer om prosjektet

Aktuelt fra Sikt