Nye avtaler om skytjenester for forskning og utdanning

Hele Europa går sammen om å anskaffe skytjenester for de neste fem årene.

11. april 2024

Anskaffelsen ble nettopp utlyst i regi av det europeiske forskningsnettsamarbeidet GÉANT, og skal inngå i OCRE – Open Clouds for Research Environments. Nye rammeavtaler forventes å være på plass innen utgangen av 2024, og vil ha en varighet på fem år.

Sikt er aktivt med i dette samarbeidet, og tilbyr skytjenestene til norsk forskning og høyere utdanning. Den første anskaffelsen ble gjort i 2016, og siden da har norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner hatt enkel tilgang til innovative, rimelige og sikre skytjenester gjennom disse avtalene.

Sikt og GÉANT er bindeledd

Markedet for kommersielle skytjenester er i stadig utvikling, og stadig flere innenfor forskning og utdanning ser verdien av å ta dem i bruk. Samtidig er det et uoversiktlig marked og det kan være komplisert å finne de rette tjenestene og ta dem i bruk på riktig måte.

GÉANT, sammen med Sikt og tilsvarende organisasjoner over hele Europa, samler opp behovene fra forskning og høyere utdanning, og gjennomfører samlede anskaffelser innenfor EU-regelverket som ivaretar alle krav til tilgjengelighet, sikkerhet og personvern. Den samlede innkjøpskraften gir fordelaktige betingelser for alle virksomheter som benytter seg av avtalene.

Skyavtalene fra Sikt og GÉANT gir mange fordeler til norsk forskning og høyere utdanning:

  • Stort utvalg av skytjenester fra både europeiske og amerikanske leverandører.
  • Enkelt å ta i bruk avtalene, ikke behov for å gjennomføre en egen anskaffelsesprosess.
  • Ingen forpliktelser med tanke på varighet eller volum, virksomhetene velger selv om og når de vil ta i bruk avtalene, og i hvor stor grad.
  • Enkel kontrakthåndtering, hovedkontraktene forvaltes på fellesnivå.
  • Sikrer at alt skjer innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk.
  • Alle krav til standarder, sertifiseringer, sikkerhet og personvern er ivaretatt.
  • Fordelaktige betingelser og priser, og minimale kostnader knyttet til anskaffelse og forvaltning.
  • Felles europeiske avtaler forenkler samarbeid over landegrensene.
  • Tilpassede tjenester, med bruk av eksisterende infrastruktur som Forskningsnettet og eksisterende påloggingsløsninger som Feide.
  • Rådgivning, støtte og oppfølging fra Sikt, bl.a. et eget community for erfaringsutveksling.

Nye avtaler klare mot slutten av 2024

Den nye anskaffelsen som er utlyst skal gjøre det enda enklere å velge de skytjenestene som passer virksomhetens behov. Målet er å gjøre det mulig å velge mellom et utvalg av tilbydere, som alle er godt forberedt på å betjene forskning og høyere utdanning. Avtalene skal også sikre betydelige rabatter, uten krav til volum eller varighet.

Virksomhetene slipper å tenke på eventuelle endringer i lover og regelverk på europeisk eller norsk nivå, det håndteres av den felles kontraktforvaltningen. Kjøp av tjenestene skal kunne skje gjennom virksomhetenes eksisterende rutiner og systemer for bestilling og fakturering.

Kontakt oss

Har du spørsmål om anskaffelsesprosessen, eller vil du vite mer om hvordan du kan bruke avtalene og skytjenestene, kontakt oss på kontakt@sikt.no.

Aktuelt fra Sikt