Skyavtaler for kunnskapssektoren

Sikt skyavtaler gjør det enklere for nasjonale universiteter, høyskoler og andre aktører i kunnskapssektoren å bruke skybaserte infrastrukturtjenester og å få best mulige vilkår. 

Sikt tilbyr sine kunder i kunnskapssektoren tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester. 

Rammeavtalen er etablert gjennom et europeisk samarbeid ved GÉANT –sammenslutningen av europeiske forskningsnett.

Sikt har forvaltningsansvaret for GÉANTs skyavtaler i Norge. Avtaleporteføljen for Norge inkluderer 11 plattformer, hvor fem er amerikanske og seks europeiske.

Vi legger til rette for at kunnskapssektoren kan ta i bruk rammeavtaler! 

Hvem er Sikt skyavtaler for?

Sikt skyavtaler er for institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning som ønsker å inngå en avtale med leverandører av infrastrukturtjenester.

Rettighetshavere kan ta i bruk avtalene. De virksomhetene som var kunder av Uninett og Unit ved anskaffelsestidspunktet i 2020 er rettighetshavere.

Er du foreløpig ikke kunde av oss, men likevel en del av forsknings- og utdanningssektoren, kan du ta kontakt med oss for å diskutere mulige løsninger.

Kontakt oss

Hva er Sikt skyavtaler?

Rammeavtalene med skyleverandørene er en felles europeisk anskaffelse som er gjennomført etter nederlandsk anskaffelsesregelverk. Dette regelverket gjelder også ved norske avrop, og er i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser §29-2.

En felles europeisk anskaffelsesprosess er gjennomført og operasjonalisert av OCRE (The Open Clouds for Research Environments project) – som jobber for å øke bruken av skytjenester i den europeiske kunnskapssektoren.

Det finnes tre mekanismer for å gjøre avrop på rammeavtalen: direkte tildeling, minikonkurranse basert på eksisterende tilbud fra leverandører eller minikonkurranse som krever ekstra input fra leverandører.

Sikt legger til rette for at kunnskapssektoren kan ta i bruk rammeavtalene, og bistår med å:

  • holde oversikt over avtalenes innhold og formidler kontakt mellom kunde og leverandør.
  • formidle avtaler til aktuelle kunder i sektoren og bistår med leverandørvalg
  • koordinere felles utfordringer knyttet til bruk av avtalene og er eskaleringspunkt mot GÉANT.

Vi gjennomfører webinarer innenfor tema som er interessant for våre kunder, i tillegg driver vi også Community som arena for læring og erfaringsutveksling.

Tilgjengelige plattformer for skytjenester

Skriv til oss!

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.