Ny dataportal for European Social Survey

Sikt har lansert en ny dataportal som gjør det enkelt å finne og hente ut data fra European Social Survey (ESS). ESS er den største samfunnsvitenskapelige spørreundersøkelsen i Europa og har siden 2001 samlet inn data i opp mot 40 land. Alle data er fritt tilgjengelig for analyse og nedlasting.

19. desember 2023

Den nye dataportalen er laget for at alle, med eller uten kunnskap om surveydata, enkelt skal kunne finne og få ut resultater fra undersøkelsen.

Eksempel på data man kan hente ut fra European Social Survey, her bearbeidet i ny graf. Klikk på grafen for å få å se tallene for 2020.

Enkelt å finne data

Dataportalen er metadata-drevet, og all dokumentasjon er søkbar. Du kan søke etter tekst i spørsmål som er blitt stilt, på tvers av alle undersøkelsene. Fra trefflisten du får opp kan du med et museklikk få fram automatisk visualisering med kart og grafiikk som viser hvordan folk i ulike land har svart på spørsmålet.

Alle visualiseringer man kan lage i dataportalen har en egen nettadresse (URL). Disse kan man dele, slik at andre også kan komme direkte inn til samme visualisering.

Eksempel: Lenke til spørsmål om holdning til natur og miljø

Enkel analyse

I tillegg til grafer og tabeller som kommer opp automatisk er det mulighet for egen analyse der man kan krysse variablene i undersøkelsen. For eksempel kan man se på hvordan politisk interesse varierer i forhold til kjønn, for landene som er med i undersøkelsen.

Resultatet kan vises både som graf og som tabell. Du kan laste ned data som tabell til et regnearkprogram, eller en graf i bilde- eller vektorformat. Alle analyser du lager har en egen nettadresse som du kan dele med andre.

Skreddersy eget datasett

ESS inneholder data over 20 år, og opp til 38 land. Portalen har sin egen «Dataset builder» der du kan skreddersy ditt eget datasett ved å sette sammen data fra ulike land og fra ulike tidspunkt, og velge ut de variablene du er interessert i. Det gir et datasett som er enkelt og mer effektivt å håndtere.

Del grafer på nettsider og sosiale medier

Når du har fått fram en graf i dataportalen kan du enkelt dele grafen. Du kan dele den direkte på sosiale medier som LinkedIn, Facebook og X. Når den vises der vil man med et klikk åpne grafen i dataportalen igjen.

Graf som viser hvordan tillit til politikere varierer i ulike land i Europa
Ved å klikke på denne grafen kommer du rett inn i analysen i dataportalen, og kan se hvordan tilliten til politkere varierer i ulike land i Europa.

Lager du et nettbasert undervisningsopplegg eller en artikkel kan du integrere grafen i nettsiden. Portalen genererer kode som du kan kopiere inn i nettsiden, for å vise grafen der.

Gå til ESS Data Portal

Over 1000 daglige brukere

Data fra European Social Survey er mye brukt både til forskning, til undervisning, men også av media. Daglig er det mer enn 1000 brukere innom for å se på data og gjøre enkle analyser, eller for å laste ned datasett til bruk i egne programmer som SPSS, Stata, R osv. ESS har mer enn 200 000 registrerte brukere. Disse kommer fra hele verden, men med hovedtyngden fra Europa.

Data om europeiske storbyregioner

Science Project (SP) Climate Neutral and Smart Cities er et Horizon 2020 prosjekt som kombinerer miljødata med data om folks holdninger og atferdsmønstre. Data fra ESS blir kombinert med miljødata fra noen utvalgte europeiske storbyregioner. I Norge representert ved Oslo og Akershus. Data er tilgjengelig i dataportalen under EOSC Future Project.

Se hvor bekymret folk er for klimaendringene i ulike storbyregioner

Om European Social Survey

ESS er blant de største europeiske intervjuundersøkelsene, og blir gjennomført annethvert år. Totalt har 40 land deltatt i datainnsamlingen. Undersøkelsen gir sammenlignbare forskningsdata om europeeres holdninger, levekår, identitet og politisk interesse. 

Undersøkelsen består av flere kjernemoduler med spørsmål blant annet om holdninger til samfunn og politikk, og rundespesifikke moduler - spørsmål om spesifikke tema som blir stilt med ujevne mellomrom. 

Sikt (og tidligere NSD - Norsk senter for forskningsdata) har siden starten i 2001 vært dataarkiv for European Social Survey.

Les mer om European Social Survey

Aktuelt fra Sikt