Nordisk erfaringsdeling for bedre tjenester

I september møttes fagfolk fra hele Norden på NORDUnet Community Workshop (NCW) i København, for å utveksle erfaringer om hvordan forskningsnettene kan levere enda bedre tjenester til forskning og høyere utdanning.

28. september 2023

NCW er møtested for det nordiske forskningsnettmiljøet og arrangeres av NORDUnet. Workshopen er også åpen for de som jobber med nettverk på universiteter og høyskoler.

Forskningsnettene knytter verden sammen

Forskningsnettene, eller de akademiske datanettene, er forløperne for det vi i dag tenker på som Internett. Det startet i USA i 1968 med Arpanet som knyttet amerikanske universiteter og forskningsinstitutter sammen. I Norge ble Uninett (i dag en del av Sikt) etablert som prosjekt i 1976, og NORDUnet startet som et nordisk samarbeidsprogram i 1986.

I dag er forsknings- og utdanningsinstitusjoner over hele verden knyttet sammen via de nasjonale og internasjonale forskningsnettene, som både har egne nettlinjer og er koblet til de kommersielle nettene. Dette gir forskere, undervisere og studenter rask og sikker tilgang til kolleger og ressurser over hele verden. Nettverk var et sentralt tema på NCW.

Viktige tjenester for campusnett, pålogging og sikkerhet

Erfaringsutveksling rundt, og drift av campusnettverk og trådløse nettverk er også en naturlig del av virksomheten til forskningsnettene, samt tilgangs- og påloggingstjenester som f.eks. Feide. Feide er en del av et internasjonalt samarbeid som gjør samhandling og mobilitet på tvers av landegrenser sikrere og enklere. Dette var sentrale temaer på NCW, i tillegg til sikkerhet, som kanskje aldri har vært mer aktuelt. Det internasjonale trusselbildet gjør internasjonalt samarbeid om sikkerhet stadig viktigere.

Men organisasjonene som driver forskningsnettene har også mange andre tjenester i sine porteføljer. En sesjon på NCW var viet til skytjenester, der et europeisk samarbeid gjør det mulig for norske kunnskapsinstitusjoner å ta i bruk en hel rekke skytjenester til rabatterte priser og uten store anskaffelsesprosesser. Medieteknologi, inkludert forelesningsopptak og videoundervisning var et annet sentralt tema.

Omfattende internasjonalt engasjement for Sikt

Nettverk og relaterte tjenester er bare et av områdene der Sikt deltar i et omfattende internasjonalt samarbeid som gir fordeler for norske forskere, undervisere og studenter. Åpen forskning, forskningsinformasjon, studentmobilitet og undervisningsadministrasjon er andre områder der vi arbeider internasjonalt. Les mer om Sikts internasjonale engasjement.

Aktuelt fra Sikt