Modernisering av Felles studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS) feiret 25 år høsten 2021 og har gjennom hele sin levetid levert verdi til UH-sektoren. Med et samfunn i stadig endring, trenger utdanningsinstitusjonene tilpasningsdyktige, gode og brukervennlige tjenester basert på felles infrastruktur og standarder. For å møte dette behovet må FS moderniseres.

Våren 2020 utførte Gartner en teknisk og funksjonell analyse av Felles studentsystem (FS) på oppdrag fra Unit.

Gartner konkluderte med at FS er et godt utgangspunkt for modernisering og den anbefalte veien videre for å svare ut sektorens behov for støtte til studieadministrative prosesser i mange år framover.

Sammen med institusjonene i UH-Sektoren trakk Unit konklusjonen at modernisering av FS er den strategisk riktige retningen for videre samarbeid. Gjennom våren og sommeren 2021 planla et forprosjekt (FØRST) moderniseringsprosessen.

Moderniseringen av FS vil være basert på kontinuerlig produktutvikling over noen år heller enn et tradisjonelt prosjekt.

Moderniseringen vil innebære en transformasjon av dagens tjeneste til et målbilde som omfatter funksjonalitet, arkitektur og ny modell for organisering og samhandling både internt i Sikt og med sektoren.

Resultatet av transformasjonen skal være et FS som er tilpasningsdyktig, åpent og standardisert, og vi skal ha etablert et nytt normalnivå for samhandling og verdiskapning som legger godt til rette for utvikling i mange år framover.

Vedtak og styrende dokumenter