Jeg er student

Ta i bruk Arbeidslivsportalen for din praksis. Dette er hva du må gjøre.

Kom i gang

Du får beskjed av din utdanningsinstitusjon om den bruker Arbeidslivsportalen.

Logg deg på Arbeidslivsportalen ved å bruke Feide. Du bruker samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb.

Dette kan du gjøre

Dersom din utdanningsinstitusjon tilrettelegger for det, vil du kunne sette opp en prioritert liste over ønsket praksissted.

Har du fått en praksisplass, kan du se i Arbeidslivsportalen:

  • hvor du skal i praksis
  • hvem du har fått som veileder på praksisstedet 
  • hvem som er praksiskoordinator ved utdanningsinstitusjonen.