Du kan laste ned studenter som er tildelt praksisplass ved å gå til praksiskalenderen og fanen Fordeling. Klikk deretter på en av de to mulighetene til å laste ned fordelingslisten med studenter nede til høyre i skjermbildet. Funksjonaliteten er lik for deg som praksisstedbruker og for studiestedbrukere, slik at studiestedbrukere skal kunne veilede deg.

Merk at csv-filen er basert på et kommaseparert format, siden den er laget for å kunne laste inn i andre systemer. Dersom du ønsker å ha en vanlig kolonneinndelt visning i excel, så finner du veiledninger for hvordan du endrer dette på nettet. Her er en generisk framgangsmåte:

  • åpne csv-filen i excel
  • klikk på første kolonne, så den er markert
  • gå til Data i verktøylinjen og trykk på funksjonen Tekst til kolonner
  • når du får opp arbeidsvinduet Veiviser for konvertering av tekst til kolonner
  • velg Data med skilletegn og trykk neste
  • sjekk deretter at du har valg riktig skilletegn (komma) og trykk fullfør