Opningstider

  • Kvardager 08.00–15.30
  • Opningstider kan avvike i samband med høgtider og i juni–juli

Kontaktinfo

  • Support og mindre feil meldast inn her
  • Kritiske feil* meldast inn per telefon: 73 98 40 40 (berre i opningstida)

I opningstida

  • Support på tenesta
  • Melde feil på tenesta
  • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå 3 nedanfor

Utanfor opningstida

  • Ingen support/feilmelding

Servicenivå 3:

Type førespurnadFørste respons i opningstidaSvartid utanfor arbeidstidLøysingstid
Førespurnader  Best effort   Best effort   Best effort 
Feil, rapportert av overvakingssystemBest effort Best effort Best effort 
Hendingar: Kunderapportert tenesteavbrot eller feil, på telefon eller e-post      Best effort Best effort   Best effort 
Kritiske feil, kunderapportert via telefonBest effort Best effort Best effort 

Varsling ved feil og planlagt arbeid

Inga varsling per kunde.

Større feil blir annonsert under driftsmeldingane våre.

Skriv til oss

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.