Beste praksis fagspesifikasjoner (UFS)

Beste praksis fagspesifikasjoner er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høyskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer.

Fagspesifikasjonene er utarbeidet i samarbeid i universitets- og høyskolesektoren. Eksperter fra sektoren organisert i ulike arbeidsgrupper diskuterer IT-faglige utfordringer, og blir enige om en felles beste praksis innen et gitt fagfelt. Dette blir så beskrevet i en fagspesifikasjon.

Vi gjør oppmerksom på at mange av våre fagspesifikasjoner er gamle og noe av innholdet kan være utdatert. Du som leser må derfor ta en vurdering på dato og innholdet i fagspesifikasjonen.

Sikt har et ønske om å oppdatere dokumentene, men det er uklart når. Etter tilbakemeldinger fra flere i sektoren på at de fortsatt er i bruk, vil fagspesifikasjonene være tilgjengelig på sikt.no.

Fysisk infrastruktur

Mobilitet

AV-utstyr