Gå til hovedinnhold

Retningslinjer for bruk av logo

Sikt er en fersk merkevare, og vi ønsker at merkevaren vår oppleves lik på alle flater vi er til stede. Vår visuelle identitet er fortsatt under utvikling. Skal du bruke logoen vår, er det viktig å sørge for god kontrast.

Når du bruker logoen vår, setter vi stor pris på at du kontakter oss og viser oss hvordan den er brukt. På den måten får vi kvalitetssikret bruken, samtidig som vi lærer hvordan vi best kan utvikle profilen videre. 

Primærlogo

.

Image
Sikt primærlogo

Primærlogo

Sikts primærlogo er den foretrukne logoen. Såfremst det gir god kontrast skal mørk logo benyttes. Med mørk bakgrunn kan lys versjon benyttes.

Sekundærlogo

Image
Logo Sikt sekundærlogo

 

 

Sekundærlogo

Sikts sekundærlogo kan benyttes i sammenhenger hvor man ønsker å ha med hele navnet. Ellers gjelder samme føringer på kontrast som primærlgooen.