Bli sommerstudent hos oss

Har du lyst på en sommerjobb der du kan bidra til å forbedre de digitale tjenestene du bruker i studiehverdagen?

Søknadsfristen for sommerstudenter 2024 er gått ut. Nye stillinger for sommerstudenter legges ut høsten 2024.

Foto av sommerstudentene som hopper

Hei, vi er Sikt!

Du har kanskje ikke hørt om oss, men du har garantert brukt tjenestene våre. Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning som gjør hverdagen for brukerne og kundene våre bedre.

Du bruker tjenestene våre gjennom hele studieløpet ditt.

 1. Når du søker studieplass

  IT-systemene til Samordna opptak

 2. I studiehverdagen

  Feide
  Studentweb
  Oria
  Zoom
  eduroam
  Meldeskjema

 3. På eksamen

  Inspera
  Wiseflow

 4. Når du søker jobb

  Vitnemålsportalen

Om sommerstudenter i Sikt

Vi har tradisjon for å ta imot sommerstudenter. Som sommerstudent gir vi deg relevant og realistisk arbeidserfaring. I tillegg bidrar du tilbake til Sikt med aktiv problemløsning, arbeidskraft og et nytt blikk.

Hos oss får du

 • en lærerik og artig sommer.
 • 7 uker internship, med 2 uker ferie.
 • jobbe i et tverrfaglig team.
 • tett oppfølging fra dedikerte og faglig sterke veiledere.
 • mulighet til å påvirke tjenester som millioner av norske elever og studenter er avhengig av i skolehverdagen sin.

Jobberfaring styrker karrieremulighetene dine

Torstein Bolstad er studieprogramleder for Elektronisk systemdesign og innovasjon på NTNU. Han er tydelig på at å ha en faglig relevant sommerjobb gir deg verdifull kompetanse som er nyttig uansett fremtidig karriere.

– Det gjør deg i stand til å forstå hvordan din fagkunnskap kan brukes på reelle problemstillinger i samarbeid med andre. En sommerjobb gir deg i tillegg ferdigheter innen samarbeid, kommunikasjon og evne til livslang læring som er svært etterspurt i arbeidslivet.

Sommerstudenter gjør Sikt bedre

Vegard Moen, produktområdeleder i Sikt, er veldig fornøyd med fjorårets sommestudenter. Studentene hans undersøkte hvordan kunstig intelligens kan påvirke undervisningen i fremtiden.

– Studentene kjente godt til hvordan undervisningen foregår i dag, og hadde oversikt over de teknologiske mulighetene som kunstig intelligens gir. Denne kombinasjonen ga oss nye innspill og gode vinklinger. Sluttproduktet vil vi bruke videre når vi skal utvikle nye digitale tjenester for undervisning.

Møt noen av våre tidligere sommerstudenter

Se hvordan studentene hadde det hos oss