ISSP - International Social Survey Programme

ISSP er en internasjonal organisasjon som gjennomfører årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Undersøkelsen har blitt gjennomført i Norge siden 1989.

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting og analyse

ISSP er en internasjonal organisasjon som gjennomfører årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Undersøkelsen har blitt gjennomført i Norge siden 1989.

Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjentar med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

I 1989 ble NSD - Norsk senter for forskningsdata AS medlem av ISSP og NSD har siden da vært ansvarlige for å gjennomføre undersøkelsene i Norge.

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting og analyse.

Related products and services