ISSP - International Social Survey Programme

ISSP er en internasjonal organisasjon som gjennomfører årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi.

Undersøkelsen har blitt gjennomført i Norge siden 1989, og det er Sikt som har ansvaret for å gjennomføre den.

Om dataene

Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjentar med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

Tema dekker områder som religion, sosial ulikhet, verdier, familie og kjønnsroller, osv.

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Om ISSP

ISSP er en internasjonal organisasjon som gjennomfører årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi.

I 1989 ble NSD - Norsk senter for forskningsdata AS (nå Sikt) medlem av ISSP. Sikt har siden da vært ansvarlige for å gjennomføre undersøkelsene i Norge.

Se offisiell nettside for ISSP og komplett liste over medlemsland

Relatrte produkt og tjenester