Tallene for vitenskapelig publisering i 2023 på nivå med fjoråret

NVI-rapporteringen (Norsk vitskapsindeks) er nå klar. Med 29 134 vitenskapelige publikasjoner som ble rapportert inn for 2023, er resultatet på nivå med året før totalt sett.

23. april 2024

Press release

Siden 2011 har Norsk vitenskapsindeks (NVI) gitt en årlig status for den vitenskapelige aktiviteten ved norske universitet og høgskoler, og i instituttsektoren og helseforetakene.

Fristen for årets rapportering var 12. april, og denne rapporteringen markerte også den siste via Cristin før overgangen til Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Totalt ble det rapportert 29 134 vitenskapelige publikasjoner i 2023. Dette er omtrent på samme nivå som 2022, der det ble rapportert 29 167 vitenskapelige publikasjoner.

21 411 publikasjoner er publisert på nivå 1, mens 7 723 er publisert på nivå 2, som gir ekstra uttelling.

Se all statistikk fra NVI-rapporteringen på cristin.no
Oversikt over antall vitenskapelige publikasjoner som er rapportert i perioden 2011–2023 (Kilde: cristin.no)

Fakta om NVI-rapporteringen

  • I 2011 fikk Norge felles rapportering av vitenskapelig publisering for UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Den norske publiseringsindikatoren omfatter alle disse tre sektorene.
  • Norske universitet og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak er pålagt å rapportere sin vitenskapelige aktivitet, og denne inngår i Norsk vitenskapsindeks (NVI). Siden 2011 har denne indeksen gitt en årlig status for den vitenskapelige aktiviteten i Norge.
  • Rapporteringen har skjedd via Cristin, det nasjonale forskningsinformasjonssystemet. Fra 2025 vil rapporteringen skje via Nasjonalt vitenarkiv, hvor man både får tilgang til informasjon om norsk forskning, og selve forskningsresultatet (f.eks. publikasjonen, artikkelen) blir gjort åpent tilgjengelig.
  • Publikasjonskanalene som gir uttelling på NVI-rapporteringen er inndelt i to nivå. Nivå 1 gir normal uttelling. mens nivå 2 gir ekstra uttelling og omfatter de største og mest kvalitetskrevende kanalene. Nivået fastsettes av Det nasjonale publiseringsutvalget.
  • For øyeblikket pågår det en utredning om publiseringsstatistikken og registeret over vitenskapelige publiseringskanaler.
  • I årets rapportering er UH-sektoren for første gang ikke en del av den resultatbaserte omfordelingen, mens den videreføres for institutt- og helsesektoren.

Aktuelt fra Sikt