Sikt vektlegger aktsomhet ved innkjøp og anskaffelser

Det er viktig for Sikt å gjennomføre anskaffelser som er etisk forsvarlige. Spørsmålet har blitt aktualisert i forbindelse med den pågående krigen i Gaza.

15. april 2024

Sikt har ingen avtaler eller anskaffelsesprosesser som berøres av Regjeringens tilråding av 7. mars om å unngå handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger på Vestbredden og Golan.

Ingen eksisterende leverandører til Sikt står på FNs høykommissær for menneskerettigheters liste over virksomheter med økonomisk virksomhet på Vestbredden og Golan.

Etterlever regjeringens retningslinjer, nasjonal lovgiving og internasjonale avtaler

Sikt vektlegger aktsomhetsvurderinger for alle innkjøp. Som et statlig forvaltningsorgan etterlever vi regjeringens retningslinjer, nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

Av de forholdene som vi særlig vektlegger, er prinsippene og standardene i konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO (The International Labor Organization). ILO-konvensjonene dekker et bredt spekter av emner, inkludert arbeidstakeres rettigheter, arbeidsforhold, lønn og øvrige betingelser.

Sikt anskaffer produkter og tjenester for en rekke institusjoner som er medlem av Etisk Handel Norge, og våre aktsomhetsvurderinger hensyntar dette.

Se regjeringens tilråding av 7. mars 2024.

Aktuelt fra Sikt