Skolevalget 2023: Klar borgerlig framgang

Årets skolevalg er avsluttet, etter uker med debatter, valgtorg og til slutt avstemninger. FrP og Høyre går kraftig fram, sammenlignet med skolevalget som ble arrangert i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

5. september 2023

Press release

FrP øker fra 8,1 % i 2019 til 19,5 % i år, og har med det den største økningen av alle partiene, på 11,4 prosentpoeng. Med 21,9 % er Høyre oppe på 20-tallet for første gang siden 2013, og øker med 8,9 prosentpoeng.

Ap går tilbake med 9,5 prosentpoeng fra 26,5 % til 17 %, og er med det partiet som taper flest stemmer sammenlignet med skolevalget i 2019.

MDG har også en stor nedgang, fra 10,9 % til 3,8 %. Rødt går også tilbake, fra 5 % til 2,7 %. Det samme gjelder Sp, som går fra 8,1 % til 6,0 %.

Venstre mister også noen stemmer, men med en tilbakegang på kun 0,7 prosentpoeng ligger de ganske stabilt med sine 9,4 %.

Av parti som øker sammen med Høyre og FrP, finner vi SV med 1,3 prosentpoengs økning, fra 9,8 % til 11,1 %. KrF beveger seg også noe oppover, fra 2,3 % til 2,8 %.

Se alle resultater på skolevalg.sikt.no

Skolevalget er demokratiopplæring

– Skolevalget er en viktig del av elevenes demokratiopplæring i skolen. Gjennom skolevalget får elevene muligheten til å delta i politiske diskusjoner, få kunnskap om politiske retninger og selv avgi stemme. Dette er viktigere enn selve resultatet, sier divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland i Utdanningsdirektoratet.

391 skoler var påmeldt skolevalget i år. Nesten 140 000 elever har avgitt stemme, og valgdeltakelsen ligger på 76,3 prosent. 

– Jeg er glad for at så mange skoler bruker skolevalget som en arena for å øke elevenes demokratiforståelse. Her får de øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, sier Lescher-Nuland.

Skolevalget ble gjennomført som urnevalg, i likhet med det ordinære valget. 

Skolevalgsundersøkelse - data om ungdoms holdninger 

I etterkant av valget, får elevene tilbud om å delta i en skolevalgsundersøkelse. Undersøkelsen gir innsikt i norske ungdommers holdninger om politikk og samfunn.

– Dette er unike data som blir tilgjengeliggjort for alle i anonymisert form. Skolene kan altså selv bruke disse dataene i undervisningsopplegg, sier divisjonsdirektør Vigdis N. Kvalheim i Sikt.

Elevene kan dermed få prøve seg som forskere, og sammenligne egne resultater og svar med andre skoler. I tillegg kan de sammenligne svarene sine med resultatene fra en valgundersøkelse som omfatter hele befolkningen.

Om tallene og årets valg

  • Valgdistriktene i skolevalget er likt som fylkestingsvalget 2023. Disse tilsvarer fylkesinndelingen per 1.1.2024.
  • Sammenligninger av resultater er gjort med forrige skolevalg under kommune- og fylkestingsvalget i 2019.
  • Muligheten for å registrere resultater fra skolene ble stengt tirsdag 5. september kl. 16.30. Da hadde 368 av 391 påmeldte skoler registrert resultatene sine. Fram til 13. september kan skoler etterregistrere og korrigere eventuelle feil i innmeldt resultat.
  • Da registreringsportalen stengte tirsdag kl. 16.30, lå Raufoss vgs dobbelt i resultatene som vises på skolevalg.sikt.no. Dette avviket ble korrigert i excelfilen som ble sendt ut til journalister, og vil bli korrigert på skolevalg.sikt.no onsdag 6. september. 

34 år med demokratiopplæring og datainnsamling

  • Skolevalgene er en del av demokratiopplæringen i norsk skole. Skolevalg, skoledebatter og valgtorg skal gi elevene opplevelsen av å være en aktiv medborger i et demokrati. Elevene skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.
  • Ordningen med å arrangere skolevalg har eksistert siden 1989. Siden den gang har det blitt gjennomført skolevalg annethvert år i forbindelse med de ordinære valgene.
  • Utdanningsdirektoratet samarbeider med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, om skolevalget. Valgdirektoratet bidrar med informasjon om det ordinære valget.
  • Før 2023 var det NSD – Norsk senter for forskningsdata som arrangerte skolevalg på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I 2022 ble NSD en del av Sikt.

Aktuelt fra Sikt