Nytt anbud på biblioteksystem for BIBSYS-konsortiet

Sammen med produktrådet for BIBSYS-konsortiet har Sikt igangsatt en anskaffelsesprosess for biblioteksystem og søkesystem. Etter planen skal ny kontrakt være signert tidlig i 2025. Målet er å sikre at vi får et biblioteksystem som dekker fremtidens behov.

21. februar 2024

Siden 2015 har de fleste norske fagbibliotek benyttet seg av søkesystemet Oria og biblioteksystemet Alma. Kontrakten med nåværende leverandør, Clarivate/Ex Libris, utløper i 2025.

Prosjektet er nå i en fase der utarbeidelse av en kravspesifikasjon er i fokus. Faggruppene for Alma og Oria arbeider med å definere kravene for det nye systemet innen sine respektive fagområder.

Ny kontrakt blir etter planen signert i 2025

Allerede i 2021 startet arbeidet med å skaffe innsikt i brukerkrav og behov, som grunnlag for anbudsprosessen. Blant annet er det gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse og en spørreundersøkelse blant bibliotekledere.

Det er også gjennomført en markedsundersøkelse, for å kartlegge mulige tilbydere, og en scenarioanalyse, for å kartlegge framtidige behov for bibliotekene.

Etter planen vil anbudsprosessen starte i juni 2024, med vurdering av tilbudene på høsten. Vurderingen vil bli gjort av Sikt og styringsgruppen, i tett samråd med produktrådet for BIBSYS-konsortiet.

I desember 2024 har vi forventninger om å velge en leverandør, og en ny kontrakt vil bli signert tidlig i 2025.

Har du innspill?

Arbeidet med kravspesifikasjonen, som utføres av faggruppene, skal avsluttes på en samling i april. Alle som har innspill til dette arbeidet, kan kontakte Sikt eller medlemmer av faggruppene.

På prosjektsidene for prosessen kan du leser mer om arbeidet som pågår, og hvordan du kan ta kontakt for å gi innspill.

Les mer om anskaffelsesprosjektet her

Om BIBSYS-konsortiet

  • BIBSYS-konsortiet består av ca. 80 norske fag- og forskingsbibliotek. Medlemmene samarbeider om utvikling av bibliotektjenestene, som brukes av både bibliotekets brukere og ansatte.
  • Formålet med konsortiet er å bidra til bibliotektjenester som gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor, og andre relevante sektorer. Samarbeid om en felles bibliotekkatalog inngår i dette.
  • Oppgaven til Sikt er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektjenester. Tjenestene som Sikt leverer og utvikler er et felleseie for institusjonene som deltar i konsortiet.

Aktuelt fra Sikt