Ny datautgivelse: ESS multinivå-data er blitt enda mer tilgjengelig

Vi har nå publisert en ny runde med multinivå-data fra European Social Survey (ESS). Denne utgivelsen gjør det enklere enn noen gang å utforske og analysere data fra ESS i lys av livsomstendighetene som respondentene lever i.

11. april 2024

ESS multinivå-data er en sammenstilling av data fra European Social Survey (ESS), og kontekstuelle data samlet inn fra flere ulike datakilder. På denne måten kan du analysere svarene fra ESS-respondentene i relasjon til konteksten som respondentene lever i.

Vi har samlet inn data fra kilder som Eurostat, OECD, UNESCO, FN og Verdensbanken. Dataene dekker tema som demografi og populasjon, økonomi, utdanning, politiske institusjoner, helse, kriminalitet og migrasjon.

Det finnes data på landnivå tilgjengelig for alle temaene. For noen tema har vi også hentet data på regionalt nivå for landene som deltok i ESS runde 10, de såkalte NUTS-regionene.

Ny publiseringsmetode gjør innholdet mer tilgjengelig

Tidligere publiserte vi multinivå-data via vårt gamle program for metadatabehandling, Nesstar. Etter at vi gikk over til nye systemer og ny dataportal har multinivå-filene fortsatt vært tilgjengelig, men uten at metadata har vært tilgjengelig i dataportalen.

Før den nyeste utgivelsen av multinivå-data, bestemte vi oss for å gjøre både data og metadata tilgjengelig via ESS dataportalen, og dette har tatt noe lengre tid enn først antatt.

Den ekstra ventetiden betyr imidlertid at du nå kan se gjennom metadata, og klikke deg gjennom grafer, for å få en idé om innholdet i datafilene før du laster dem ned.

Eksempler på variabler som finnes i datasettene

Immigrasjon

Variabel på immigrasjon, fordelt på land. (Kilde ess.sikt.no)

Fertilitetsrate

Variabel på fertilitetsrate, fordelt på land (Kilde ess.sikt.no)

Arbeidsledighet

Variabel om arbeidsledighet, fordelt på land. (Kilde ess.sikt.no)

Aktuelt fra Sikt