Ny avtale om læringsplattform i februar 2025

Sammen med norske universiteter og høyskoler er Sikt i gang med å anskaffe en ny digital læringsplattform.

11. april 2024

Det ble utlyst en anskaffelse i desember 2023. Ved tilbudsfristen var det ikke et tilstrekkelig antall gyldige tilbud i konkurransen. Derfor må konkurransen avlyses og lyses ut på nytt. 

Sikt gjennomgår og oppdaterer nå konkurransegrunnlaget sammen med representanter for universitetene og høyskolene før konkurransen utlyses på nytt.

Dette får konsekvenser for tidslinjen for anskaffelsen:

  • Vi regner med at ny konkurranse lyses ut medio mai 2024
  • Representanter fra sektoren vil involveres i demonstrasjoner og testing høsten 2024.
  • Forventet avtalesignering er februar 2025.
  • Forventet tidspunkt for pilotering og innføring på de første institusjonene er høsten 2025.

Lurer du på noe om dette, ta kontakt med produktområdeleder for Digitalt læringsmiljø i Sikt, Vegard Moen, vegard.moen@sikt.no.

Aktuelt fra Sikt