Kunstig intelligens i undervisning – hype eller halleluja?

Den nye generasjonen kunstig intelligens (KI) analyserer lange tekster, får toppkarakter på eksamen og tvinger frem en rekke spørsmål knyttet til sikker og etisk bruk av teknologien. Det er ingen tvil om at KI innebærer store utfordringer, men også muligheter, for fremtidens undervisning og læring.

11. oktober 2023

På Sikts konferanse for undervisningstjenester innledet Inga Strümke om temaet, før 190 deltakere fra UH-sektoren diskuterte utfordringer og muligheter knyttet til bruk av KI i undervisningstjenestene.

Trygg KI i undervisning og læring

Et dilemma som ble diskutert innenfor læring er om studentene skal få tilgang til å bruke det siste innenfor verktøy, f. eks ChatGPT. Allerede jobber aktører innenfor sektoren og blant de kommersielle leverandørene med verktøy for å tilpasse og bruke KI på en trygg måte i undervisning og læring. Å ikke kunne bruke kunstig intelligente systemer vil bli som å være digital analfabet i dag, ifølge Inga Strümke.

Digital vurdering og plagiatkontroll

Kunstig intelligens bringer med seg en rekke utfordringer innenfor digital vurdering. Det er klart at det er vanskelig å avsløre om kunstig intelligens er brukt for å produsere hele eller deler av spesielt tekstlige oppgaver. Dette kan tvinge fram nye former for mer kontinuerlig og helhetlig vurdering. Vi må se på vurderingsformer som tester ferdigheter og kunnskap på en annen måte.

Lovregulering på gang i EU

Inga Strümke er tilhenger av EUs forslag til en ny AI-lov som ifølge henne har som mål å harmonisere regelverket for kunstig intelligens i alle sektorer. Forordningen skisserer et risikobasert system med ulike nivåer fra minimal til uakseptabel risiko. Videre sikter den mot at det som defineres som generelle AI-systemer må utvikles og leveres på en slik måte at bruken ikke er i strid med EUs lovverk innenfor f.eks personvern og opphavsrett.

Studentenes stemme

Fire studenter fra NHH og NTNU har på oppdrag fra Sikt laget rapporten Potensialer for kunstig intelligens til bruk i kunnskapssektoren. Rapporten ble presentert på Sikts konferanse for undervisningstjenester. Studentene mener KI kan revolusjonere måten samfunnet tenker læring på. Rapporten viser til at kunstig intelligente systemer kan bistå lærere og sensorer i vurderingssituasjoner. Videre peker den på at teknologien kan styrke og individualisere læringsplattformene som benyttes i undervisning, og har stort potensiale for å øke personlig oppfølging og tilpasning i selve læringsprosessen.

Mer informasjon:

Aktuelt fra Sikt