Fra prosjekt til produkt – slik jobber Sikt med kontinuerlig produktutvikling

Sikt er i likhet med mange andre IT-leverandører i ferd med å gå bort fra tradisjonell prosjektorganisering med et strengt skille mellom utviklingsprosjekter og forvaltning. Vi går i stedet over til kontinuerlig produktutvikling.

20. februar 2024

Produkter som leverer verdi over tid

Innenfor IT-utvikling er smidig, kontinuerlig produktutvikling bransjestandard. Erfaring viser at kunder og brukere opplever at de på denne måten får produkter som svarer til de faktiske behovene de har.

Det er viktig at målet med produktet tilpasses endringer i behov, og at kildekoden og systemdesignet reflekterer dette på en måte som ikke bygger teknisk gjeld.

Vi gjør dette for at produktene skal levere verdi over tid, og for at de ikke skal bli teknisk utdaterte.

Tillit er sentralt

Den kontinuerlige produktutviklingen har ingen klar begynnelse eller slutt, i motsetning til prosjekt. Prosessen blir itererende, ikke lineær, og det krever god problem- og teknologiforståelse, samt tillit.

Kontinuerlig produktutvikling er verdi- og læringsbasert, og ofte vet vi ikke nok om detaljene før prosessen er et stykke på vei. Det betyr at Sikt som leverandør er avhengig av et tillitsforhold med kundene og brukerne.

Kundene må uttrykke sine behov og stole på at vi kontinuerlig involverer dem i å vurdere om utviklingen har den ønskede effekten.

Vi holder brukerne tett på gjennom hele utviklingsarbeidet. Uten en dyp forståelse av hva brukerne trenger, kan vi bare gjette oss til hva vi skal lage. Det blir sjelden bra.

-Bjarne Øymyr, prosjekteier Surveybanken

For å få til dette styres kontinuerlig produktutvikling ut fra mål, ikke instruksjoner eller detaljerte spesifikasjoner. Visjon, mål og rammer settes sammen med kundene eller brukerne i en produktstrategi som brukes til å styre utviklingen.

Målstyringen hjelper Sikt til å flytte produktet mot visjonen for hva produktet skal være, samt kontinuerlig prioritere det som til enhver tid gir mest effekt for brukerne. Samtidig bidrar den kontinuerlige utviklingen til at vi unngår overlappende arbeid, og at produktet ikke akkumulerer teknisk gjeld eller inneholder for mange feil.

I Sikt har vi stor frihet og fleksibilitet i hvordan vi jobber. Det er ikke teknologien som setter premissene, men vi som bruker teknologien til å løse felles utfordringer. Jeg har stor påvirkning på hvordan jeg løser arbeidsoppgavene mine.

-Tuva Hassel Stang, utvikler

Fra et teknisk perspektiv går kontinuerlig produktutvikling ut på at utviklingsteamene retter feil, forbedrer og nyutvikler produktene samtidig. Dette skjer kontinuerlig og betyr at ny funksjonalitet gjøres tilgjengelig fortløpende, slik at brukerne kan gi tilbakemeldinger som gjør produktet enda bedre.

Teamene våre jobber etter ulike arbeidsmetodikker som de selv har valgt og som tilpasses deres ønsker og behov – noen bruker Scrum, andre Kanban, noen henter inspirasjon fra flere metodikker og setter dem sammen til noe som fungerer for dem, for eksempel Kanban kombinert med Design thinking.

Les mer om å jobbe i Sikt.

Aktuelt fra Sikt