Fem grunner til å dele dine forskningsdata

Å arkivere forskningsdata kan ved første øyekast virke som en ekstra byrde, men fordelen ved å dele forskningsdata er mange.

9. april 2024

Her er fem grunner til at du som forsker bør vurdere å dele dine data:

  1. Åpenhet og transparens: Ved å dele dine forskningsdata, bidrar du til åpenhet og transparens i forskningsprosessen. Dette gjør det mulig for andre forskere å validere og replikere dine resultater, noe som styrker forskningens integritet og troverdighet.
  2. Gjenbruk av data: Dine data kan ha verdi for andre forskningsprosjekter. Ved å dele dine data, kan du bidra til ny og innovativ forskning som bygger på dine resultater.
  3. Effektivitet: Deling av data kan redusere dobbeltarbeid og øke effektiviteten i forskningssamfunnet. Andre forskere kan dra nytte av dine data og slipper å samle inn de samme dataene på nytt. Det blir også lettere for deg selv å gjenbruke dataene dine senere, og du er trygg på at de ligger et sikkert sted.
  4. Økt synlighet og siteringer: Deling av data synliggjør forskningen din, og kan føre til flere siteringer. Mange finansiører og tidsskrift krever også at data er arkivert og kan deles med andre.
  5. Bidra til samfunnet og forskerfellesskapet: Forskning finansieres ofte av offentlige midler, og ved å dele forskningsdata kan du gi tilbake til samfunnet. Deling av data kan bidra til bedre politikkutforming, innovasjon, og et mer kunnskapsbasert samfunn.

Sikt hjelper deg med å dele dine forskningsdata på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr veiledning om dokumentering av data og valg av riktig tilgangsnivå, og sørger for at dataene dine er beskyttet og tilgjengelige.

Få dataene dine inkludert i Surveybanken

Sikt arkiverer og tilgjengeliggjør data fra samfunnsvitenskap, humaniora, og deler av medisinsk og helsefaglig forskning. Tjenesten er finansiert via KD, og kunnskapssektoren kan derfor arkivere og dele data gratis hos Sikt.

Data som blir arkivert hos Sikt, både kvantitative og kvalitative data, blir publisert i Surveybanken. Her blir dataene dine enkelt søkbare og siterbare. 

I Surveybanken får dataene en egen landingsside, og de blir tildelt en DOI. Dette gjør dataene enkle å finne, dele og sitere.  

Sikt hjelper deg også med å sørge for at du oppfyller lover og regler, og at du har nødvendig dokumentasjon på plass. 

Arkivering og deling av data gjør det enklere å gjenbruke data. Det gir også økt synlighet og siteringer, og bidrar til åpenhet og transparens i forskningen. (Illustrasjon: Sikt)

Aktuelt fra Sikt