Feide: Enkelte tjenester har fått utdelt fødselsnumre uten avtale

En feil har ført til at en del tjenesteleverandører har fått mer informasjon enn avtalt når brukere logget inn med Feide mellom 19. – 25. januar. Tjenestene har fått informasjon om fødselsnummeret til brukere som har logget inn, i tillegg til avtalt informasjon de skal motta ved innlogging. I dette tidsrommet har 595 000 personer fått delt fødselsnummer uten at det er avtalt. Feilen ble rettet 25. januar klokken 14.00. Vi har god grunn til å tro at antallet fødselsnummer som er lagret hos leverandørene er langt lavere enn 595 000.

26. januar 2024

Aktuelt fra Sikt