eID-strategien lansert – Feide er kunnskapssektorens fellesløsning

24. april 2023 lanserte Digdir en ny strategi for elektronisk ID (eID) for offentlig sektor. Målet med den nye strategien er at alle skal kunne delta i det digitale Norge. Et viktig tiltak for å nå dette målet er eID på høyt sikkerhetsnivå til alle grupper, og gode digitale fullmaktsløsninger.

31. mai 2023

Strategien skal understøtte bedre, mer robuste og helhetlige eID-løsninger for både brukere og sektorer. Sikt har vært tett involvert i arbeidet med den nye strategien gjennom vår rolle som leverandør av Feide – kunnskapssektorens tjeneste for sikker innlogging og datadeling. Feide er en av de store sektorløsningene i Norge. 

– Vi har vært inne i arbeidet med strategien i flere runder, og er godt fornøyd med resultatet. Flere av problemstillingene vi har pekt på for vår sektor, har nå kommet inn som sentrale problemstillinger i strategien, sier Snorre Løvås, seniorrådgiver innen identitets- og tilgangskontroll i Sikt.

Løvås forteller at Sikt blant annet har pekt på at det er viktig at innloggingsløsningene som allerede finnes i ulike sektorer i Norge, spiller godt sammen med hverandre.

Tommel som trykker på en knapp med fingeravtrykk på. Illustrerer elektronisk identitet.

Viktig med løsning for utenlandske borgere

Vi vet at det er et stort behov for at utenlandske borgere, også utenfor EU, får tilgang til eID i kunnskapssektoren.

– Vi ønsker å ha enda mer kontroll på identiteten til de vi samarbeider med internasjonalt. Dette er en problemstilling som har vært aktuell lenge, og den blir ikke mindre viktigere fremover. God digital ID-kontroll kan være et viktig tiltak i denne sammenheng, forteller Hildegunn Vada, produktområdeleder for Feide i Sikt.

Barn og unge trenger innloggingsløsning med høyere sikkerhetsnivå

– Som leverandør av Feide har vi også de siste årene sett en stadig økt etterspørsel etter eID for barn og unge med et høyere sikkerhetsnivå enn brukernavn og passord. Dette er et viktig område som eID-strategien nå setter i verk tiltak på. Det er vi glade for, avslutter Løvås.

Aktuelt fra Sikt