Cybersikkerhet: Vi planlegger ny sektorøvelse i 2024

I september 2022 fikk kunnskapssektoren mulighet til å øve sammen på et større cyberangrep i sanntid for første gang. I 2024 gjentar vi suksessen!

14. februar 2023

Øvelse Morris var den første store felles øvelsen for kunnskapssektoren, hvor 17 virksomheter fikk øve på å samhandle og respondere på større cyberangrep i sanntid gjennom Øvelse Morris. I etterkant av øvelsen har vi fått mange spørsmål om det blir ny sektorøvelse snart.

Interessen for ny sektorøvelse forteller oss at Øvelse Morris har bidratt til at flere virksomheter ser viktigheten og nytten av å gjennomføre slike øvelser, og bekrefter at læringsutbyttet har vært stort både for deltakende virksomheter og Cybersikkerhetssenteret i Sikt som arrangør.

Vi er derfor glade for å annonsere at neste sektorøvelse blir arrangert i september 2024!

Hvorfor skal vi øve sammen? 

Dagens trusselbilde gjør det viktigere enn noen gang å øve på tvers av virksomheter. Sektoren vår består av mange små og få store virksomheter, og de virksomhetene som har mer erfaring og ressurser til sikkerhetsarbeid vil gjennom å dele informasjon bidra til å løfte mindre virksomheter med færre tilgjengelige ressurser. Også i neste sektorøvelse vil vi øve på at flere virksomheter i kunnskapssektoren utsettes for cyberangrep samtidig. Hovedmålet for øvelsen er at samtlige deltakere får øvd på samhandling på tvers av virksomhetene, for sammen er vi raskere og sterkere. I tillegg er det en unik mulighet til å lære fra andre virksomheter i sektoren.

Om øvelsen

Hvordan sektorøvelsen i 2024 skal gjennomføres er ikke endelig avklart. Mer informasjon og påmelding vil komme på Sikt sine nettsider og i nyhetsbrev i september.

Hjelp til øvelser i 2023

Om din virksomhet ønsker å gjennomføre sikkerhetsøvelser allerede i 2023 så har Cybersikkerhetssenteret i Sikt (eduCSC) noe ledig kapasitet til å skreddersy øvelsesopplegg tilpasset deres behov, enten dere ønsker å følge opp læringspunkter fra Øvelse Morris eller dere har andre problemstillinger dere ønsker å øve mer på. Ta gjerne kontakt med oss for å sjekke hva vi kan bistå med

Aktuelt fra Sikt