Arbeidslivsportalen fases ut og erstattes

Arbeidslivsportalen (ALP) ble utviklet for å understøtte praksis, spesielt i profesjonsutdanningene. I sin nåværende form mangler den noe funksjonalitet som bedre lar seg løse på andre måter enn videreutvikling av Arbeidslivsportalen.

20. desember 2023

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon har vedtatt at Arbeidslivsportalen settes i feature freeze og at videre arbeid med restanser etter utviklingsprosjektet for Arbeidslivsportalen stanses. Dagens finansiering gir begrenset kapasitet til å videreutvikle Arbeidslivsportalen som selvstendig produkt. I tillegg har produktet overlappende funksjonalitet med Felles studentsystem (FS), og nye muligheter har meldt seg i markedet siden prosjektstart.

Nye muligheter med moderniseringen av Felles studentsystem og Fremtidens opptak

Planen er at ALP fases ut og erstattes av en pakke av IT-støtte for praksis bestående av funksjonalitet i det moderniserte FS og det nye opptakssystemet, kombinert med funksjonalitet fra løsninger som er kommersielt tilgjengelige eller utviklet i sektoren utenfor FS, f.eks. basert på sektorens nye saksbehandlingsplattfom, ServiceNow.

Dette vil være svært kostnadseffektivt da det i stor grad baseres på eksisterende aktiviteter i FS-moderniseringen og prosjektet Framtidens opptak sammen med videreføring av grunnleggende elementer fra ALP. Med mulighet for kobling til tredjepartsløsninger vil den foreslåtte tilnærmingen også gi bedre støtte til vurdering i praksis enn dagens oppsett. Samtidig legges det til rette for å utnytte muligheter som kommer med ServiceNow-plattformen.

Sikt skal sammen med produktrådet for studieadministrasjon konkretisere det videre arbeidet med videreutvikling av IT-støtte for praksis. Planen er å etablere all nødvendig funksjonalitet innen 2026/2027, og at Arbeidslivsportalen da kan fases ut.

Les mer i saksdokumentene fra Porteføljestyret for utdanning og administrasjon:

Videre arbeid med Arbeidslivsportalen som del av FS

Arbeidslivsportalen (ALP) – Videre arbeid med funksjonalitet for praksis som del av FS i kombinasjon med andre løsninger

Aktuelt fra Sikt