100 000 opptak med video og presentasjoner flyttet til ny videotjeneste

Bruken av video i undervisning har økt jevnt de siste årene. Universiteter og høyskoler har benyttet seg av fellesløsninger for opptak, lagring og administrasjon av video gjennom anskaffelser koordinert av Sikt (tidligere Uninett og Unit) siden 2011.

15. november 2022

Da kontraktsperioden for Mediasite nærmet seg slutten ble det i 2020 gjennomført en ny anskaffelsesprosess, og systemet Panopto ble valgt som ny foretrukket fellesløsning. Den nye tjenesten er under innføring hos 30 universiteter og høyskoler, og er en formidabel suksess. Flere av virksomhetene som tidligere brukte Kaltura har valgt å bytte til Panopto. 

Prosjekt for å flytte video og oppdatere lenker

Mange institusjoner har produsert video i Mediasite i lang tid og har behov for å flytte store deler av dette innholdet til Panopto for å unngå å ha to parallelle systemer med tilhørende ekstrakostnader. For å sikre at alle virksomhetene som brukte Mediasite rakk oppsigelsefristen i år ble det derfor etablert et migreringsprosjekt kalt Mexit, som skal flytte video fra Mediasite til Panopto uten at institusjonene trenger å flytte innhold manuelt og oppdatere lenker til innhold som er i bruk i læringsplattformer (LMS) og andre flater. 

Over 100 000 videoer og presentasjoner er nå flyttet og prosjektet er i gang med å automatisk oppdatere lenker. Når Mediasite slås av ved årsskiftet skal gammelt innhold være tilgjengelig i Panopto og kunne brukes derfra. Institusjonene vil teste dette i november/desember.

Aktuelt fra Sikt