Videosnutter fra løsningen

Her finner du korte videoer som viser skjermbilder, navigering og enkelte funksjoner i UH Sak. 

Opptakene er gjort mens løsningen er i akseptansetest, så enkelte endringer kan bli gjort i endelig løsning.

Tjenesteområder for helsesektoren