Veiledning for å bestille data

Sikt (tidligere NSD) formidler tilgang til en stor mengde analyseklare forskningsdata om mennesker og samfunn. Dataene har ulike tilgangsbetingelser, og her får du en veiledning til hvordan du bestiller.

Finn først datasettene du ønsker å bestille

Datasett finner du ved å søke etter data i vår datakatalog: https://sikt.no/tjenester/finn-data

Sjekk tilgangsbetingelsene før du bestiller. Noen data har begrensede tilgangsbetingelser, mens andre er åpent tilgjengelig for nedlastning.

Dersom datasettet er tilgjengelig ved bestilling, må du fylle ut en prosjektbeskrivelse og et bestillingsskjema for å kunne bestille dataene.

For å bestille data må du derfor følge fremgangsmåten nedenfor.  

Trykk på «Logg inn for å bestille datasett»   

Du kan logge inn med Feide-konto, Google eller opprette en ny bruker.

Når dette er gjort må du klikke på «Bestill datasett» en gang til.  

Trykk på handlekurven øverst på siden 

Etter å klikket på «bestill datasett », klikker du på handlekurven øverst på nettsiden.

Her kan du sjekke at riktig datasett er lagt til bestillingen, og eventuelt legge til flere datasett.

Når alle datasettene du ønsker å bestille er lagt til, går du videre til «Bestill data» i handlekurven.  

Skriv inn prosjektbeskrivelse 

Her skriver du inn et par setninger om prosjektet du ønsker å bestille dataene til. Du kan finne allerede opprettede prosjekter eller opprette et nytt prosjekt.

Deretter trykker du på «Opprett bestilling» for å komme videre til bestillingsskjemaet.  

Fyll ut bestillingsskjemaet 

  • Under ønsket dataformat kan du velge hvilket format du ønsker at dataene skal leveres i. Du kan velge mellom SPSS-, STATA- og CSV-format. Dersom du skal bestille kvalitative data kan du se bort i fra dataformat og bare la det stå på SPSS-format.  
  • Oppgi forskningsansvarlig institusjon: Her kan du finne din institusjon i listen, eller legge den inn manuelt ved å trykke på «Institusjon finnes ikke i listen», og skrive inn institusjonsnavn i tekstboksen over.  
  • Hva skal dataene brukes til? Her legger du inn formålet med databestillingen. Dette kan være for eksempel forskning, undervisning eller studentformål. Om du er student må du velge enten «Doktorgrad», «Mastergrad», «Bachelorgrad» eller «Semesteroppgave» og legge inn veileders epost under «Legg til veileder».  
  • Under «Hvem skal ha tilgang til data?» legger du inn epost-adressene til alle som skal ha tilgang til data for dette prosjektet. Etter at du har lagt inn en epost-adresse må du trykke på siden for at det skal komme opp en ny epost-boks.  
  • Når du har fylt ut bestillingsskjemaet etter beste evne klikker du på «Fullfør bestilling». Vi vil da motta bestillingen i våre systemer og enten godkjenne, avslå den, eller be om at du legger inn mer informasjon.  

Signer avtale om tilgang til data 

Når bestillingen er godkjent må en signere avtale om tilgang til data for å laste ned disse via min side. Alle som er lagt til som datamottakere i bestillingsskjemaet vil motta en slik signaturforespørsel.

Du kan legge til flere datamottakere i etterkant dersom nye prosjektmedlemmer skal ha tilgang til datamaterialet. I avtalen forplikter du deg blant annet til ikke å forsøke å avidentifisere enkeltindivider i datasettet, og ikke dele data med andre som ikke er lagt til som datamottakere i prosjektet.

Avtalen kan signeres digitalt, eller ved å skrive den ut, signere for hånd, skanne og laste den opp.

Dersom du er student og har bestilt data til et studentprosjekt, må din veileder også signere en veiledererklæring for at du skal kunne laste ned data via min side.  

Last ned data via min side 

Når avtale om tilgang til data er signert og sendt, vil du kunne laste ned datamaterialet via https://minside.nsd.no/data-access.  

Skal du bestille data som inneholder personopplysninger?  

Dersom du skal bestille persondata vil du få beskjed om å legge ved dokumentasjon på at du har lov til å behandle personopplysninger i ditt forskningsprosjekt etter at bestillingsskjemaet er sendt inn.