Veien videre - bibliotektjenester 

Kontrakten med nåværende leverandør av biblioteksystemet løper ut i 2024. Frem til da vil vi jobbe med å skaffe innsikt i fremtidige behov og brukerkrav for å sikre gode og kostnadseffektive bibliotektjenester. 

Her får du vite litt om ulike aktiviteter vi jobber med i forbindelse med utviklingen av bibliotektjenestene og systemene som støtter opp under disse.

Brukerundersøkelse

Høsten 2021 gjennomførte vi en brukertilfredshetsundersøkelse for Alma og Oria blant brukerne av biblioteksystemet og sluttbrukere. Formålet med prosjektet er å skaffe brukerinnsikt for å identifisere brukerkrav og fremtidige behov. 

Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for videre forhandlinger med leverandøren av systemet og i arbeidet fram mot en eventuelle ny anskaffelse.

Brukertilfredshetsundersøkelsen ble ledet av to eksterne konsulenter. En referansegruppe med medlemmer fra ulike typer institusjoner fra BIBSYS-konsortiet bisto tett i prosjektet.

Strategi for anskaffelsesprosessen

Hensikten med strategien er å beskrive prosessen mot en ny kontrakt. Sikt har sammen med Styret for BIBSYS-konsortiet jobbet med å definere en overordnet visjon for arbeidet. For å få en felles oppfatning av prosessen videre har vi sammen etablert mål, kartlagt rammebetingelser og definert konkrete tiltak for å få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Vi skal levere tilgang til kilder, kunnskap og opplevelser til studenter, forskere og allmennheten.

For å gjøre det er det avgjørende at framtidas biblioteksystem gir nødvendig systemstøtte og at det bidrar til kvalitet i prosessen.  

Markedskartlegging  

Hensikten med markedskartleggingen er å motta tilbakemeldinger fra leverandører og undersøke hva som finnes av løsninger i markedet.  

Dette er en formell prosess (Request for information) som kartlegger markedet og som ikke forplikter oss til å gå videre med noen av tilbyderne. 

Arbeidet ble gjennomført andre og tredje kvartal 2022. Prosjektleder var Frode Arntsen fra Sikt. 

Arbeidsgruppen bestod av: 

 • Christine Rostgaard, UBO 
 • Geir Nordanger, Stortingsbiblioteket 
 • Malin Sofia Prytz, NB 
 • Marion Mühlburger, UBB 
 • Sølvi Karlsen, NTNU 

Scenarioanalyse

Scenariometodikk er én metode innen framtidstenkning som brukes til å analysere framtidige usikkerheter på en strukturert måte. Vi ønsker å se på ulike scenarioer for bibliotektjenester framover. 

Første fase ble gjennomført høsten 2022.  Prosjektleder er Asbjørn Risan fra Sikt.  

Arbeidsgruppen består av:

 • Urd Hertzberg, Sykehuset Innlandet 
 • Kjersti Rustad, NB 
 • Irene Eikefjord, UBB 
 • Magnus Carlström, UBO 
 • Per Hovde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
 • Audun Skorstad. Sikt 
 • Fredrik S. Pettersen, Sikt 

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet