Utrullingsrekkefølge for UH Sak

Planen er puljevis utrulling og innføring av UH Sak i 2023 og 2024 . NTNU er pilot og akseptansetest for løsningen kjøres hos dem. All utrulling er planlagt ferdig i løpet av 2024.

Planlagt rekkefølge for utrulling av UH Sak er pr. august 2022 som vist nedenfor. Det vil være flere momenter som kan påvirke både rekkefølgen og tidsangivelsene. Ved endret plan vil oversikten bli oppdatert. Tidspunktene som er oppgitt i planen, er for når løsningen er klargjort for å bli tatt i bruk. Den enkelte organisasjonen bestemmer selv når de vil ta løsningen i bruk.