Produkter og tjenester

Her finner du en oversikt over fleksible og digitale løsninger for utdanning og forskning

Filtrer og søk:

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning


Cybersikkerhetssenteret er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning. Vi leverer også en rekke sikkerhetstjenester, og er samlingspunktet for sikkerhetskompetansen i kunnskapssektoren.

Les mer

Personverntjenester for forskning


Sikts personverntjenester for forskning hjelper utdannings- og forskningsinstitusjoner med å sikre etterlevelse av personvernlovverket i forskningsprosjekter.

Les mer

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)


Sikt har utviklet en plattform for å søke i og få tilgang til data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, som blir utført av forskere ved OsloMet.

Les mer

Digital eksamen


Digitale eksamenssystemer støtter håndteringen av eksamensprosessen hos universiteter og høyskoler.

Les mer

Digital emneevaluering


Digitalt verktøy for emneevaluering lar faglærere og studieadministrasjon gjennomføre nødvendige evalueringer av emner og kurs på en brukervennlig og effektiv måte.

Les mer

Digitale læringsressurser


Digitale læringsressurser (DLR) er en nasjonal skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

Les mer

DOI – Digital Object Identifier


DOI er en internasjonal standard som gir institusjoner og forskere global synlighet. Tjenesten muliggjør korrekt og presis sitering av forskningsdata, rapporter og andre publikasjoner.

Les mer

Dokumentasjonsforvaltning, Public 360


Dokumentasjonsforvaltning tilrettelegger for utvikling av digitaliserte løsninger for en standardisert og effektivisert saksbehandling, basert på sak- og arkivsystemet Public 360°, et komplett saksbehandlings- og arkivsystem som støtter Noark 5-standarden.

Les mer

eduroam


eduroam gir brukerne enkel og sikker tilgang til trådløst nett ved tilknyttede institusjoner i en rekke land. Utstrakt dekning på universiteter, høyskoler, flyplasser og sykehus.

Les mer

Kontakt