Produkter og tjenester

Her finner du en oversikt over fleksible og digitale løsninger for utdanning og forskning

Filtrer og søk:

Alma biblioteksystem


Alma er et arbeidsverktøy for bibliotekarer i BIBSYS-konsortiet. Systemet håndterer brukerdata, akkvisisjon av materiale, metadata om bibliotekets ressurser og mer.

Analyseplattformen


Analyseplattformen skal bidra til at de statlige utdanningsinstitusjonene på en god og fremtidsrettet måte kan ha oversikt over og forbedre egen virksomhet på tvers av sentrale fagområder.

Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen er et webbasert verktøy knyttet til Felles studentsystem som forenkler arbeidsprosesser knyttet til det å plassere studenter i et praksisopphold.

Arkivere data


Sikt tar imot data til arkivering for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning. Vi hjelper deg med dokumentering av data og valg av rett tilgangsnivå – og sikrer at data er tilgjengelig i minimum 10 år.

Avtalebaserte verktøy for datahåndtering


Sikts policyveiviser og planarkiv hjelper institusjonene med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata, og gjør det enklere for forskerne å følge retningslinjene ved sin institusjon.

Brage – lokale vitenarkiv


Brage gjør institusjonens forsknings- og studentarbeider åpent tilgjengelig. Brage skal fases ut. Funksjonaliteten og innholdet blir videreført i Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Brukerkatalog – Feide-hotell


Tjenesten Feide-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.

CNaaS studentbolig


CNaaS studentbolig er Sikts lokalnettløsning skreddersydd for studentboliger. Brukeren får god WiFi, med nettilgang for hver enkelt hybel.

Datahåndteringsplan – DMP


Sikts datahåndteringsplan (DMP) er et verktøy som hjelper deg med å sikre god og trygg håndtering av data gjennom hele forskningsprosessen.