Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste der brukere selv kan hente ut resultatene sine fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre. Tjenesten er gratis å benytte.

Vitnemålsportalen henter inn resultater fra utdanning, dvs. oppnådde grader og karakterer, og gjør det mulig for den som har resultatene å dele disse med ønskede mottakere. Vitnemålsportalen henter resultater fra de fleste norske universiteter og høgskoler, samt fra Kompetanse Norge.

Vitnemålsportalen:

 • gjør det enkelt for søker å tilgjengeliggjøre sine resultater
 • gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
 • sikrer at resultater som deles er korrekte

Vitnemålsportalen er en tjeneste som bedrifter og offentlige etater kan stole på, der eier av resultatene på en enkel måte kan synliggjøre resultatene sine. Vitnemålsportalen er også koblet til flere rekrutteringsplattformer. Dersom man søker jobb via en rekrutteringsplattform som er koblet til Vitnemålsportalen, kan søker enkelt dele resultatene sine i rekrutteringssystemet.

Vitnemålsportalen brukes av:

 • den som har oppnådd/eier resultatene
 • arbeidsgivere
 • utdanningsinstitusjoner
 • eventuelt andre som trenger innsyn i disse resultatene

Hvorfor benytte Vitnemålsportalen?

Når du søker på studier og jobb vil du som oftest bli bedt om å fremvise dine vitnemål/karakterutskrifter. Før Vitnemålsportalen var disse dokumentene kun tilgjengelig på papir. Studiestedene brukte mye tid på å produsere vitnemål og karakterutskrifter, og studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, brukte mye tid og penger på å sjekke om papirene var korrekte.  Vitnemålsportalen gjør dette på en sikker, digital og mer ressurs- og kostnadsbesparende måte. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste

For avsender

 • Det er du som har oppnådd resultatene som styrer hvem som skal få se resultatene dine.
 • Alle overføringer av resultater er krypterte.

For mottaker

 • Resultatene hentes direkte fra studiestedenes database.
 • For å være sikker på at resultatene du ser virkelig kommer fra Vitnemålsportalen er det flere momenter du kan sjekke.
 • PDF-en av resultatene er digitalt signert.

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste der brukere selv kan hente ut resultatene sine fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre.

Les om databehandling, personvern og sikkerhet på vitnemalsportalen.no.

Tjenesten er gratis å benytte for brukerne.