Teams Community – et faglig fellesskap for kunnskapssektoren

Jobber du med drift og forvaltning av Microsoft Teams? Som medlem i Teams Community får du en møteplass med mulighet til å bygge nettverk, og dele kompetanse og erfaring på tvers av institusjoner i kunnskapssektoren. 

Som medlem i Teams Community får du:

  • Kompetanse- og erfaringsdeling med andre i kunnskapssektoren
  • Møte leverandører
  • Tilgang til fagmiljø

Vi arrangerer møter på video om aktuelle temaer, i tillegg til "Teams-tirsdag med Microsoft" med nytt og nyttig informasjon.

Dette samarbeidet gir deg en unik mulighet til å utveksle erfaring og kunnskap.

I tillegg får du møte leverandører hvor målet er å finne løsninger for små og store universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre i kunnskapssektoren.  

Sammen hever vi vår kompetanse knyttet til Microsoft Teams! 

Relaterte produkter og tjenester