Brukerveiledning Sikt KI-chat

Lurer du på hvordan du kan bruke KI-chat? Og, hvordan fungerer egentlig GPT? Hva gjør egentlig temperaturvelgeren? Alt dette, og mer, får du svar på her.

Kom i gang med KI-chat

Logg inn med Feide-brukeren din.

For at du skal kunne bruke KI-chat, må virksomheten eller institusjonen din tilby KI-chat.

Logg inn

For å starte en ny samtale, klikker du på "Ny samtale"-knappen som ligger øverst til venstre på skjermen. Dette vil åpne et vindu der du kan velge innstillinger og starte samtalen med KI-chatten.

Skjermbilde av ny samtale i KI-chat

For å ha mulighet til å velge GPT modell, må du være i avansert visning. Dette gjør du ved å:

Velg innstillinger nest nederst i venstre meny.

Skjermbilde av hvor innstillingene i KI-chatten ligger. nederst i venstre meny.

Under visningsmodus velg "Bruk avansert visning". Husk å lagre.

Når du nå starter en "ny samtale", vil du ha muligheten til å velge hvilken GPT-modell du ønsker å bruke. Du kan velge mellom GPT-3.5 og GPT-4, basert på dine preferanser og behov.

Skjermbilde i Sikt KI-chat hvor du kan velge GPT modell og legge inn en system-prompt, samt temperatur.
Skjermbilde av å endre GPT-modell

For å ha mulighet til å legge inn en system-prompt, må du være i avansert modus.
Se skjermbilder under punktet "Velg GPT-modell".

Dette gjør du ved å:

 • Velg innstillinger nest nederst i venstre meny.
 • Under visningsmodus velg "Bruk avansert visning". Husk å lagre.

Når du nå starter en "ny samtale", vil du ha muligheten til å legge inn en system-prompt.  

System-prompten er den første meldingen som vises i samtalen. Denne kan du tilpasse etter eget ønske. For eksempel kan du sette system-prompten til å hilse brukeren eller gi en kort introduksjon om hva samtaleroboten kan hjelpe med.

For å ha mulighet til å velge temperatur, må du være i avansert modus.
Se skjermbilder under punktet "Velg GPT-modell".

Dette gjør du ved å:

 • Velg innstillinger nest nederst i venstre meny.
 • Under visningsmodus velg "Bruk avansert visning". Husk å lagre.

Når du nå starter en "ny samtale", vil du ha muligheten til å velge temperatur.

Temperaturinnstillingen styrer hvor forutsigbare samtalerobotens svar vil være. En høy temperatur vil gi mer varierte og kreative svar, mens en lav temperatur vil gi mer konsistente og forutsigbare svar. Du kan justere denne innstillingen basert på dine preferanser for hvordan du vil at boten skal svare.

Samtaleroboten forstår vanlig språk. Du kan derfor stille spørsmål som du ville gjort til et menneske. Skriv inn forespørselen din i chatboksen og trykk "Enter". Sikt KI-chat vil svare i løpet av sekunder.

Skjermbilde av hvor du skal sende melding til KI-chat

Tips!

 • Vær så spesifikk som mulig med kommandoene dine for å få gode svar.
 • Hvis KI-chatten ikke forstår forespørselen din, må du omformule den.

Visualisering av data og grafer?

Sikt KI-chat er for tiden ikke konfigurert til å generere bilder. Den er primært designet for å håndtere og generere tekst.

KI-chat kan generere instruksjoner eller kode for å lage grafer ved hjelp av programmeringsspråk som Python, Excel og andre.

Kildehenvisninger

Det viktig å dobbeltsjekke informasjonen du får ut av KI-chatten. I tillegg må du i kildehenvisningen din presisere at informasjonen er generert av KI.

Du kan for eksempel skrive "Informasjon generert av OpenAI's GPT-4" eller tilsvarende.

Kildekompasset.no har eksempler på kildehenvisning til ChatGPT for APA-referansestil.

Merk at brukervilkårene for Sikt KI-chat omfatter begrensninger for enkelte typer bruk og innhold, både for inn- og utdata.

Brukervilkår for Sikt KI-chat

Funksjoner og tilpasninger

Dette er det mest sentrale i chatområdet. Dine forespørsler (prompter) og samtalerobotens svar vil vises her. Skriv inn forespørselen din i tekstboksen nederst og trykk 'Enter' for å sende den.

Skjermbilde i Sikt KI-chat hvor du kan velge GPT modell og legge inn en system-prompt, samt temperatur.
Skjermbilde av hvor du skal sende melding til KI-chat

I "Innstillinger" kan du tilpasse chattopplevelsen din, endre språk, endre visningsmodus, og bytte mellom mørk og lys modus.

Innstillingene finner du i venstre meny:

Skjermbilde av hvor innstillingene i KI-chatten ligger. nederst i venstre meny.

Språk

GPT-modellene er trent på store mengder data og kan brukes på mange språk.

Du kan velge mellom nynorsk, bokmål eller engelsk språk for grensesnittet/Sikt KI-chat.

Vi anbefaler at du kvalitetssikrer oversettelser før du bruker dem.

Visningsmodus

I boksen for visningsmodus kan du endre mellom standard-visning, og avansert visning. Hvis du velger avansert visning, får du opp disse funksjonene:

 • Import/eksport av chatdata.
 • Lagrede prompter.

Bruk denne funksjonen til å importere data til chatten eller eksportere chatdataen din.

Merk at denne funksjonen bruker et JSON-filformat og inneholder informasjon formatert til KI-chat. Det er ikke mulig å laste opp andre filtyper for å la chatten analysere innholdet.

Eksporterte filer legger seg i mappen for nedlastede filer, med mindre du har valgt noe annet i nettleseren din.

Du kan organisere samtaler i lista til venstre i mapper og gi dem nye navn.

For å opprette en ny mappe trykker du på knappen med et filmappe-ikon, til høyre for «Ny samtale».

Klikk og dra samtalen eller mappen for å endre plasseringen. Til høyre for hvert element i lista kan du velge å endre navn eller slette elementet ved å trykke på blyant- eller søppelbøtteikonet.

Skjermbilde av hvordan du organiserer samtaler i Ki-chat

Denne funksjonen lar deg slette alle tidligere samtaler. Alle samtalene ligger under "Ny samtale"-knappen og kan organiseres i mapper.

Velg søppelbøtte ikonet på samtalen du vil slette, som vist på skjermbildet under:

Skjermbilde av hvordan du organiserer samtaler i Ki-chat

Du får opp en beskjed om du er sikker, velg haken for å bekrefte slik som vist på skjermbildet.

Skjermbilde av hvor du sletter samtale i KI-chat

Forhåndsdefinerte prompter er nyttig når du skal gi omfattende instrukser, eller lagre for eksempel en lengre fagtekst som skal brukes flere ganger.

Før du begynner, må du sørge for at KI-chatten er i avansert modus. Dette gjør du ved å gå til "Innstillinger" i venstre meny og velg "Bruk avansert modus" under visningsmodus.

I høyre meny ligger en oversikt over lagrede prompter, samt mulighet til å opprette en ny prompt.

Skjermbilde av å opprette en ny prompt

Opprette en ny prompt

Velg "Ny prompt" fra høyre meny, og et nytt vindu dukker opp hvor du kan legge inn:

 • Navn
 • Beskrivelse
 • Prompt
Skjermbilde av innstillinger på ny promt

I feltet "prompt" kan du legge inn variabler. En variabel refererer til et stykke data som kan endres. Eksempel: “Analyser og oppsummer teksten i {{antall}} kulepunkt. Skriv oppsummeringen på {{språk}}.

Du kan bruke samme variabel flere ganger i samme prompt, eller flere forskjellige variabler samtidig. Variabler defineres ved å innslutte dem med dobbel krøllparantes slik: {{variabel}}.

Tips: Det er mulig å bruke forklarende tekst som variabel. F.eks. {{Gjennomsnittstemperatur i dysfotisk sone}}. Det kan gjøre det lettere og mer forståelig når du skal fylle inn variabler i dialogboksen senere.

Lagrede prompter ligger på høyre side av skjermen. Her kan du lagre spesifikke prompter for fremtidig bruk. For å lagre en prompt, klikk på "ny prompt"-knappen ved siden av chatboksen. Rediger den lagrede oppfordringen i listen ved å gi den et navn, en beskrivelse, og innhold. For å bruke prompten, skriv en skråstrek ( / ) og velg den fra listen i chatvinduet.

Skjermbilde av å opprette en ny prompt

Ofte stilte spørsmål om Sikt KI-chat

Sikt har gjort en rekke tiltak for å sikre at Sikt KI-chat ivaretar personvernet ditt og er så sikker som mulig:

 • Delt opp tilgangen på data – Microsoft vet ikke hvem sluttbrukeren er, og Sikt lagrer ikke chathistorikk.
 • Brukerne sine samtaletråder lagres bare i nettleseren og slettes etter maks 30 dager.
 • Opplysninger blir ikke brukt til å trene opp modellen videre.
 • Vi sletter automatisk brukerprofiler hvis tjenesten ikke blir brukt.
 • Sikt KI-chat er i tråd med GDPR og norsk lov.

Her kan du kan lese mer om sikkerhet og personvern i Sikt KI-chat.

En språkmodell (LLM) er en type AI-modell som er utviklet for å forstå, generere og reagere på tekst. Den er trent til å forutsi det neste ordet i en setning, og kan brukes til en rekke oppgaver, inkludert tekstgenerering, oversettelse, sammendrag og mer.

LLM står for Large Language Model. Vi omtaler også en LLM som en språkmodell.

Sikt KI-chat gir tilgang til GPT 3.5 og GPT 4.0. Vi vil også støtte fremtidige versjoner fra Microsoft etter hvert som de blir tilgjengelig for produksjon.

Da GPT-4 ble trent, eksisterte ikke GPT-4 enda. Derfor er det ikke informasjon om GPT-4 i de treningsdataene som ble brukt. Når modellen blir spurt, prøver den å svare etter beste evne, og svarer dermed at den er GPT-3.

Hvis du kjøper GPT-4 direkte fra OpenAI, vil den si at den er GPT-4. Dette skyldes at den er "prompted" til å si akkurat det. Sikt leverer en grunnmodell av GPT-4, som Microsoft har kjøpt av OpenAI, og den er ikke "prompted" på samme måte.

Sikt KI-chat støtter bokmål, nynorsk og engelsk.

GPT-modellene er trent på store mengder data og kan brukes på mange språk. Vi anbefaler at du kvalitetssikrer oversettelser før du bruker dem.

En "system prompt" den initielle inputteksten som gir GPT-modellen en indikasjon på hva brukeren ønsker å gjøre. Dette kan være et spørsmål, en setningsstart, eller en annen form for instruksjon. KI-chatten bruker denne prompten som utgangspunkt for å generere et relevant svar eller fortsettelse.

En "system promt" er ikke det samme som en fohåndsdefinert prompt".

Forhåndsdefinerte promter kan sees på som makroer som kan gjenbrukes i meldingsfeltet eller systempromptfeltet. Det er bare et sted å lagre tekst og instruksjoner som kan lett gjenbrukes uten å gå utenfor løsningen.

Temperatur er en parameter som styrer hvor kjedelig eller kreativ, objektiv eller subjektiv, korrekt eller litt mindre korrekt svarene fra Sikt KI-chat skal være. Lavere temperatur gir deg mer presise svar, mens med høyere temperatur vil den bruke mer tid til å tenke seg om og være mer kreativ med svarene.

Nei, Sikt KI-chat er for tiden ikke konfigurert til å generere bilder. Den er primært designet for å håndtere og generere tekst. Du kan få KI-chat til å hjelpe deg til å skrive et prompt til å generere bilder i et annet verktøy, eller få koden til å tegne grafen i andre verktøy som f.eks. Excel eller Python.

Nei, for øyeblikket er ikke Sikt KI-chat konfigurert for å håndtere opplasting av dokumenter som Word-filer eller PDF-er. Den er primært designet for å behandle og generere tekst basert på direkte brukerinngang. Du kan bruke import- og eksportfunksjonene for å lagre og hente inn tidligere samtaletråder i KI-chat.

GPT (Generative Pretrained Transformer) er svært avansert innenfor det den er designet for – nettopp å generere og forstå tekst. Men, det er viktig å merke seg at selv om GPT kan simulere forståelse av tekst på en overbevisende måte, har den ikke faktisk forståelse eller bevissthet på samme måte som et menneske.

For at du skal kunne bruke KI-chat, må virksomheten eller institusjonen din tilby KI-chat.

For å logge på KI-chat, går du til ki-chat.sikt.no, og logger på med Feide-brukeren din.

En chat med en GPT-modell (Generative Pretrained Transformer) er en interaktiv samtale der du kommuniserer med kunstig intelligens (KI).

Du gir instruksjoner eller stiller spørsmål, og GPT-modellen genererer svar basert på de store mengdene av treningsdata den har blitt lært opp med. Den er designet for å forstå og tilpasse seg konteksten av samtalen, og kan generere svært naturlige svar.

En "token" er en grunnleggende enhet av tekst i språkmodellene. I enkelte språk kan et token være så kort som en enkelt bokstav, mens i andre kan det være et helt ord eller enda lenger. Antall tokens som blir produsert er derfor knyttet til mengden tegn i stilte spørsmål og genererte svar. I GPT-modellene brukes tokens for å begrense og telle mengden tekst som behandles og genereres.

Kontakt oss om du trenger hjelp

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.