Du må som regel ha ei IP-adresse som tilhøyrer institusjonen din, og som institusjonen har meldt inn til leverandøren av artiklane, for at du skal få tilgang heile artikkelen elektronisk når du klikkar på ei lenkje i Oria, via lenkjetenaren, eller i ein database

Viss du arbeider utanfor campus kan du få tilgang til artiklane ved å nytte VPN, proxy eller andre løysingar for heimekontor.

Ta kontakt med biblioteket ditt for å høyre kva moglegheiter institusjonen din kan tilby for tilgang utanfor campus.

Sjå lista over bibliotek som er medlem i BIBSYS-konsortiet