Åpne nettkurs tilgjengelige for alle

I tjenesten åpne nettkurs (tidligere kjent som MOOC (Massive Open Online Courses) kan virksomheter i kunnskapssektoren produsere og tilby åpne nettkurs til kursdeltakere. Deretter kan kursdeltakere registrere seg selv i portalen på mooc.no og melde seg på tilgjengelige kurs fra kurskatalogen.

Tjenesten gir kursdeltakere funksjoner for å følge moduler i kurset, svare på arbeidsoppgaver og delta i undersøkelser, samt kommunisere i grupper og kanaler.

Sikt tilbyr to læringsplattformer for åpne nettkurs:

  • Canvas-plattformen
  • Open edX-plattformen

Videre tilbyr Sikt portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske åpne nettkurs, uavhengig av hvilken plattform kursene benytter. Merk at kursoversikten kun oppdateres på forespørsel.

Sikt forvalter og drifter

Tjenesten leverer drift og forvaltning av læringsplattformene Canvas fra Instructure og Open EdX for leveranse av åpne nettkurs i kunnskapssektoren. Systemene er beregnet til bruk for leveranse av åpne nettkurs.

De skal ikke benyttes som regulære læringsstøttesystemer for registrerte studenter, dette leveres gjennom tjenesten Læringsplattformer. Registrerte studenter kan likevel delta på de åpne kursene.

Plattformene leveres slik de fremstår fra respektive leverandører, og Sikt sin rolle er hovedsakelig drift og vedlikehold av løsningene. Unntak er mindre endringer som Sikt har kapasitet til å gjennomføre i enighet med virksomheten.

Dette innebærer at tjenestene leveres med universell utforming i tråd med hva som til enhver tid foreligger fra leverandøren.

Tjenesten inkluderer:

  • Teknisk brukerstøtte, inkludert noe støtte for å komme i gang.
  • Drift av plattformene, inkludert løpende oppgraderinger, tilpasninger, backup og overvåkning.
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger.

Canvas

Canvas er en moderne læringsplattform som synes å få stadig flere tilhengere på grunn av mulighetene til et tett samspill med en rekke populære web-tjenester. Canvas er utviklet av selskapet Instructure som leverer produktet som en kommersiell skytjeneste. I tillegg er Canvas i det alt vesentlige tilgjengelig som åpen kildekode. Denne har blant annet Sikt lastet ned og gjort tilgjengelig for generell utprøving samt ikke minst for å støtte utvikling og leveranse av de første MOOC-type kurs i Norge. I ettertid har vi også inngått avtale med Instructure om bruk av den kommersielle utgaven som nå er vår primære plattform for MOOC-type kurs.

Instructure leverer også en variant kalt Canvas.net som er en MOOC-portal og plattform for «ekte» MOOCer, dvs. helt åpne nettkurs. Denne muliggjør ingen institusjonsprofilering og i svært begrenset grad kombinasjon av helt åpne MOOCer og kurs med eksamen som gir studiepoeng.

Open edX

Open edX fra Sikt bygger på MOOC-plattformen edx.org fra foretaket EdX. Dette er en utgave av Open edX som foretaket har gjort tilgjengelig i åpen kildekode.
Open edX fra Sikt består av to hovedkomponenter:

  • Open edX er portalen og verktøyet for kursdeltagerne.
  • Studio er verktøyet for utvikling av kursene.

Open edX fra Sikt tilbys i to varianter:

  • Felles server. Dette er en multisite-server (flere kunder med hver sitt selvvalgte hostname, logo, etc).
  • Dedikert server for hver enkelt kunde. Kunden er alene på hele serveren, og gis dermed større frihet til endringer, oppsett, oppgradering, etc. Egnet når en skal tilby mange kurs.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Beskrivelse av produktet

Tjenesten leverer drift og forvaltning av læringsplattformene Canvas fra Instructure og Open EdX for leveranse av åpne nettkurs i kunnskapssektoren.

Organisering, styring