Åpne nettkurs tilgjengelige for alle

I tjenesten åpne nettkurs kan virksomheter i kunnskapssektoren produsere og tilby åpne nettkurs til kursdeltakere.

Tjenesten gir kursdeltakere funksjoner for å følge moduler i kurset, svare på arbeidsoppgaver og delta i undersøkelser, samt kommunisere i grupper og kanaler.

Sikt tilbyr læringsplattformen Open edX for åpne nettkurs.

Endringer i tjenesten fra 2024

Sikt tilbyr ikke lenger Canvas som plattform for åpne nettkurs. Nettstedet mooc.no er under avvikling og tilbud om oppføring av åpne nettkurs i portalen utgår av tjenesten. Ta kontakt med utdanning.no (administrert av HK-dir) for å sikre oppføring av kurs i oversikten der.

Sikt forvalter og drifter

Tjenesten leverer drift og forvaltning av læringsplattformen Open EdX for leveranse av åpne nettkurs i kunnskapssektoren. Systemet er beregnet til bruk for leveranse av åpne nettkurs, og skal ikke benyttes som regulært læringsstøttesystem for registrerte studenter. Dette leveres gjennom tjenesten Læringsplattformer. Registrerte studenter kan likevel delta på de åpne kursene.

Plattformen leveres slik den fremstår fra leverandør og Sikt sin rolle er hovedsakelig drift og vedlikehold av løsningen. Unntak er mindre endringer som Sikt har kapasitet til å gjennomføre i enighet med virksomheten.

Dette innebærer at tjenesten leveres med universell utforming i tråd med hva som til enhver tid foreligger fra leverandøren.

Tjenesten inkluderer:

  • Teknisk brukerstøtte, inkludert noe støtte for å komme i gang.
  • Drift av plattformen, inkludert løpende oppgraderinger, tilpasninger, backup og overvåkning.
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger.
  • FEIDE-pålogging i tillegg til lokal pålogging på tjenesten.

Open edX

Open edX fra Sikt bygger på MOOC-plattformen edx.org fra foretaket EdX. Dette er en utgave av Open edX som foretaket har gjort tilgjengelig i åpen kildekode.

Open edX fra Sikt består av to hovedkomponenter:

  • Open edX er portalen og verktøyet for kursdeltagerne.
  • Studio er verktøyet for utvikling av kursene.

Open edX fra Sikt tilbys i to varianter:

  • Kunden betaler for hvert enkelt kurs som opprettes. Eget uavhengig kjøremiljø, men deler maskinressurser med andre kunder på samme server.
  • Dedikert server for kunden. Kunden har, i tillegg til eget uavhengig kjøremiljø, egen dedikert server. Kunden betaler en fast pris, uavhengig av antall kurs som opprettes.

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Tjenesten leverer drift og forvaltning av læringsplattformen Open EdX for leveranse av åpne nettkurs i kunnskapssektoren.