Pensumlistekonsortiet og brukarmedverknad 

Institusjonar som er medlem i BIBSYS-konsortiet kan også inngå avtale om pensumlistesystemet Leganto. I pensumlistekonsortiet samarbeider medlemmene om vidareutvikling av tenesta.   

Pensumlistekonsortiet er eit konsortium kor norske fagbibliotek samarbeider om vidareutvikling av pensumlistesystemet Leganto, som Sikt inngår avtale om med Ex libris.

For å vere med i pensumlistekonsortiet, er det ein føresetnad at ein er med i BIBSYS-konsortiet.

Organisering av konsortiet

Konsortiet har eit styre og ei arbeidsgruppe som bidreg til brukarmedverknad og innverknad over dei tenestene som blir tilbodne konsortiet.

Konsortiemøtet er øvste besluttande organ i konsortiet. Konsortiet vart konstituert på konsortiemøtet 28. august 2017. 

Følgjande institusjoner er med i konsortiet:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Dronning Mauds Minne Høgskole 
 • Forsvarets høgskole 
 • Høgskolen i Innlandet 
 • Høgskolen i Molde 
 • Høgskulen i Volda 
 • Høgskolen i Østfold 
 • Høgskulen på Vestlandet 
 • Høyskolen Kristiania 
 • Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS)
 • Lovisenberg diakonale høgskole 
 • MF vitenskapelig høyskole 
 • NLA Høgskolen 
 • Nord universitet 
 • Norges Handelshøyskole 
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 
 • NTNU 
 • OsloMet 
 • Politihøgskolen 
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 
 • Universitet i Agder 
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo 
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Universitetet i Tromsø 
 • VID vitenskapelige høgskole 

Medlemmer i styret

Følgjande representanter er valt inn i styret for konsortiet: 

 • Marianne Montgomery, OsloMet (2023–2024) 
 • Bente Lien, Høgskulen i Volda (2023–2024) 
 • Timo Brøyn, Høgskolen i Molde (2024–2025) 
 • Hanna Ekeli, UiO (2024–2025) 

Faggruppen for Leganto

Faggruppen består av følgjande representanter: 

 • Emmanuelle Dabin (leder), Sikt
 • Jørn Magne Hansen, Nord universitet (2024–2026)  
 • Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet (2024–2026)  
 • Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen (2022–2024) 
 • Trine Fosserud, OsloMet (2023–2025) 
 • Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet (2023–2025)  

Kontakt faggruppen

Har du spørsmål eller synspunkter om faggruppa, kan du skrive til pensum_arbeidsgruppe@lister.sikt.no 

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet nyttar seg av ei rekkje e-postlister for å dele informasjon.

Her får du oversikt over e-postlistene

Møte, sakspapir og referat

Andre dokumenter

Brukarstøtte

Treng du brukarstøtte for bibliotektenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønskjer du å vite meir om bibliotektenestene våre?

For andre, fyll ut ein førespurnad i kontaktskjemaet