Datadeling – IntArk

Digitaliseringen i kunnskapssektoren krever mer deling av data og flere integrasjoner mellom systemer. Med en felles tilnærming for datadeling blir det lettere for systemene å snakke sammen.

IntArk hjelper systemene med å kommunisere, gjennom god integrasjonshåndtering (API-manager), en meldingskø og prinsipper for beste praksis for datadeling.

Tilgangsstyring for systemer (API-manager)

Å ha oversikt og kontroll på hvilken data som deles er ekstremt viktig. Data på avveie kan gi brudd på GDPR, og i tillegg få store økonomiske konsekvenser. IntArks API-manager hjelper institusjonen med å ha kontroll på sine data.

Datatilbydere kan enkelt få oversikt over data de deler med andre systemer og institusjoner. I tillegg kan ulike aktører enkelt se hvilke data som er tilgjengelig. Dette gir trygge og sikre rammer for datadeling, personverngevinst og en bedre kultur for deling av data.

Bærekraftig innhenting av data 

IntArk i sin helhet bringer med seg en rekke verdier for både kunde og sektoren. Med et økende fokus på kunnskapsdeling sørger meldingskøen til IntArk for at innhenting av data blir mer effektivt. Meldingskøen begrenser datamengden som flytter på seg – slik at vi bruker mindre energi.

Der institusjonene før måtte dele alt av data med jevne mellomrom, kan du med IntArk kun overføre det du trenger, når du trenger det. I tillegg vil dataen være lagret én plass.

En slik begrensning i datamengde er en del av det grønne skiftet og er mer miljøvennlig.

Kontroll på data og effektivisering av datadeling

IntArk har sitt utspring fra UiO – nå har Sikt tatt over drift og utvikling av tjenesten. Digitaliseringsstyret vedtok den 1. oktober 2021 å etablere IntArk som fellestjeneste for datadeling i høyere utdanning og forskning.

IntArk gir stor verdi hos den enkelte institusjon ved å sørge for kontroll på data og effektivisering av datadeling.

IntArk sørger for standardisering og legger til rette for enkel datadeling på tvers av institusjoner. Hver ny institusjon som tar i bruk IntArk øker verdien for seg selv, i tillegg til samtlige aktører som er interessert i data fra sektoren.

Hva koster IntArk?

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift og prisen beregnes ut fra summen av antall årsverk (FTE) og studenter ved virksomheten (ihht. Registrerte årsverk i DBH).

Årlig prisjustering spesifiseres i forsvarsel som omtalt i rammeavtalen. 20 timers opplæring og rådgivning ved innføringsfasen er med i prisen.

Kontakt oss

Relaterte produkter og tjenester