FKS-konsortiet for utvikling av NetIQ-basert brukeradministrasjonssystem

Sikt administrerer FKS-konsortiet, et samarbeid mellom institusjoner som bruker NetIQ brukeradministrasjonssystem.

Sikts rolle er å kjøpe inn felles eksterne konsulenttjenester for NetIQ.

FKS-konsortiet er et samarbeid mellom institusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren som bruker NetIQ brukeradministrasjonssystem (BAS). FKS skal over på sektorens felles IAM-løsning.

Konsortiet finansierer utvikling og drift av BAS-løsningen, og er en arena for samarbeid på IAM-området mellom institusjoner med samme BAS, og bredere samarbeid om utvikling av personadministrasjon.

Flere andre institusjoner, som bruker Microsoft eller andre BAS, er assosierte medlemmer i FKS-konsortiet for å trekke fordeler av diskusjoner rundt strategisk utvikling av brukeradministrasjon.

Mer om tjenesten

Internleverandør for tjenesten er Universitetet i Stavanger. Konsortiet har et prioriteringsråd med medlemmer fra de deltakende virksomhetene.

Sikt har kontrakten med ekstern leverandør av utviklings- og driftstjenester for NetIQ, og samler inn midler til det tekniske arbeidet, samt til samlinger med mer.

Kostnadene er i sin helhet dekket av konsortiets deltakende virksomheter, og kreves inn i henhold til Sikts betalingsmodell for økonomiske og administrative tjenester.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Vederlag, kostnader, økonomi

Kostnadene for tjenesten er i sin helhet dekket av konsortiets deltakende virksomheter, og kreves inn i henhold til Sikt sin betalingsmodell for økonomiske og administrative tjenester.

Organisering, styring

Internleverandør for tjenesten er Universitetet i Stavanger. Konsortiet som leverer tjenesten har et prioriteringsråd med medlemmer fra de deltakende virksomhetene.

Sikt samler inn midler til det tekniske arbeidet, og til samlinger med mer. Sikt har kontrakten med ekstern leverandør av utviklings- og drifttjenester for NetIQ.