Digital emneevaluering for universiteter og høyskoler

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om digital evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler. Arbeidet er et ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid.

Tjenesten fra Sikt inkluderer blant annet organisering av møtearenaer for erfaringsutveksling og utviklingsarbeid, felles anskaffelse av tilleggsfunksjonalitet, risiko- og sårbarhetsvurderinger av verktøyet Course Evaluation and Surveys, samt oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandøren Watermark.

Digitalt verktøy for emneevaluering som er valgt er Course Evaluation and Surveys, CES (tidligere EvaluationKIT) levert av Watermark. CES lar faglærere og studieadministrasjon gjennomføre nødvendige evalueringer av emner og kurs på en brukervennlig og effektiv måte. Verktøyet tillater systematisk analyse av evalueringene. CES er integrert med Canvas, men kan også benyttes av institusjoner som ikke benytter denne læringsplattformen.

Sikt forvalter tjenesten gjennom å tilrettelegge for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinert utvikling av funksjonalitet i verktøyet for digital emneevaluering i dialog med leverandøren. Institusjonene inngår avtale med Sikt om bruk av verktøyet og deltagelse i fellestjenesten.

Tjenesten inkluderer følgende: 

  • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling og utviklingsarbeid
  • Felles anskaffelse av tilleggsfunksjonalitet
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av verktøyet for digital emneevaluering.
  • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
  • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Beskrivelse av produktet

Digitalt verktøy for emneevaluering som er valgt er Course Evaluation and Surveys, CES (tidligere EvaluationKIT) levert av Watermark. CES lar faglærere og studieadministrasjon gjennomføre nødvendige evalueringer av emner og kurs på en brukervennlig og effektiv måte. Verktøyet tillater systematisk analyse av evalueringene.

Sikt forvalter tjenesten gjennom å tilrettelegge for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinert utvikling av funksjonalitet i verktøyet for digital emneevaluering i dialog med leverandøren.

Servicenivå

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Brukerstøtte på systemet til lærestedene gis av leverandøren Watermark .

Watermarks supportside (eng)

Sikt håndterer henvendelser vedrørende rammeavtalen, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Organisering og styring