Kryptert tilgang med eduVPN

eduVPN gir brukerne kryptert internettforbindelse og tilgang til interne ressurser også når de jobber eksternt. Slik kan forskere, studenter og ansatte være like effektive ute som hjemme.

Forskere, studenter og ansatte i kunnskapssektoren er ikke alltid fysisk til stede ved sin institusjon.

De besøker hverandre for å utveksle kunnskap og erfaringer, de jobber på hjemmekontor, er på reise eller tar del i fjernstudier.

Dette innebærer at de stadig befinner seg i situasjoner der de er avhengige av å utføre arbeidsoppgaver fra forskjellige lokasjoner, tilkoblet en rekke ulike nettverk.

eduVPN = trygg tunnel

VPN står for Virtuelt Privat Nettverk. Med tjenesten eduVPN fra Sikt kan du enkelt opprette en kryptert tunnel som gir tilgang til din institusjons lokalnett når du jobber eksternt, eller etablere en kryptert forbindelse som gir deg sikker internettilkobling på offentlige nettverk.

Løsningen tillater forskere, ansatte og studenter i kunnskapssektoren å være like beskyttet ute som hjemme.

eduVPN er todelt – en løsning for institusjonstilgang og en løsning for sikkert internett.

To typer eduVPN

eduVPN institusjonstilgang

Institusjonsaksess er en «bedriftsløsning» som gir brukere trygg adgang til interne ressurser, og det kan differensieres på brukergrupper som ansatt, forsker eller student.

eduVPN sikkert internett

Sikkert Internett gir beskyttet tilgang fra usikre nett (f.eks. wifi-hotspots) ved tilkobling til VPN-noder med aksess til pålitelige nettverk, dvs. nasjonale VPN-instanser i deltagende land.

Enkelt for brukere – effektivt for nettverksansvarlige

Med eduVPN kan nettverksansvarlig ved virksomheten være trygg på at både nettverket, brukerne og deres data er like godt beskyttet selv om mange jobber eksternt.

Forskere, ansatte og studenter får tilgang til virksomhetens lokalnett og ressurser på en sikker måte, samt muligheten til å opprette kryptert internettilkobling fra usikre nett.

Felles europeisk infrastruktur

eduVPN er del av en felles europeisk infrastruktur for forskning og utdanning, som benyttes av over 100 institusjoner i mer enn 19 land.

eduVPN er basert på åpne standarder og designet spesielt for autentisert privat tilgang.

Hvordan installere eduVPN?

eduVPN er en applikasjon som installeres på brukerens mobiltelefon eller PC. Når klienten startes første gang må brukeren søke opp og velge sin institusjon og autentisere seg.

Deretter blir det etablert en kryptert tunnel. Et ikon på skjermen viser at den trygge tunnelen er etablert.

Nettverksansvarlige kan enkelt legge til rette for at brukerne skal få mulighet til å benytte eduVPN. Klientinstallasjon krever ingen tekniske ferdigheter og ingen on site hardware eller software.

eduVPN-appen kan inkluderes i virksomhetens portal og dermed rulles ut på samme måte som alle andre applikasjoner. Oppdateringer blir håndtert på samme måte. Brukerne kan også laste ned eduVPN-appen fra Google Play eller App Store.

eduVPN-tjenesten forutsetter at virksomheten benytter Sikts tjeneste CNaaS

Relaterte produkter og tjenester