DOI for global synlighet og sitering 

DOI – Digital Object Identifier – er en internasjonal standard som gir institusjoner og forskere global synlighet. Tjenesten gjør det mulig å sitere forskningsdata, rapporter og andre publikasjoner korrekt og presist.

Forskning bygger på forskning gjennom sitering. Åpen tilgang til pålitelige data og siterbare resultater er en forutsetning for videre kunnskapsutvikling gjennom internasjonalt samarbeid.  

Sikt tilrettelegger for at norske forskningsinstitusjoner kan få utstedt DOI (digital object identifier) til forskningsdata, publikasjoner og rapporter. Slik får forskningen en unik identifikator som identifiserer innholdet og gjør det søkbart og siterbart. 

En unik og varig identifikator

En DOI er en internasjonal standard som innebærer at forskningen får en permanent identifikator (PID) som er udiskutabel, sporbar og inneholder metadata som kan oppdateres.

Den inneholder ikke selve objektet, men består av omfattende, maskinlesbar metainformasjon om forfatteren, bidragsytere, finansiering, lisensering, versjonshistorikk m.m.  

Hva kan få utstedt en DOI?

Både vitenskapelige publikasjoner og råmateriale som datasett, bilder, finansiering, lyd, film og software kan få utstedt en DOI.

Slik blir det mulig å utnytte intellektuelle ressurser maksimalt, samtidig som både publikasjoner, forskere og institusjoner synliggjøres og kan høste anerkjennelse på den globale kunnskapsarenaen.

DOI er en viktig del av fundamentet som garanterer at forskningen er korrekt. Det gjør den søkbar og siterbar – og dermed mulig å falsifisere eller bygge videre på for andre forskere verden over.  

DOI bidrar til å øke datasettenes vitenskapelige produktivitet.

-Stein Tronstad, seksjonsleder ved Norsk Polarinstitutt

Hvordan få utstedt DOI

For å få utstedt en DOI må det registreres omfattende metadata som beskriver materialet. Objektet må være siteringsverdig, og den som tildeler DOI forplikter seg til vedlikehold av metadata og langtidslagring av objektet i minimum ti år.  

En DOI inneholder ikke selve objektet, men linker til materialet, og denne linken må naturligvis holdes oppdatert. Slik sikrer standarden fortsatt validitet ved oppdateringer eller korrigeringer, og garanterer sporbarhet der alle versjoner vil være åpent tilgjengelige. Ved endringer vil alle som derefererer den aktuelle DOI få beskjed, slik at eventuelle feil unngås.  

Sikt tilbyr å administrere kundeforholdet til DOI-utstederen DataCite for virksomheter i Kunnskaps-Norge. Slik får norske institusjoner en kompetent samarbeidspartner som også fungerer som førstelinjesupport i dette viktige arbeidet.

Som felles kontaktpunkt og samlende kompetansemiljø sikrer Sikt normaliserte, standardiserte prosesser for registrering og vedlikehold av metadata slik en DOI krever.  

Det viktige FAIR-prinsippet

Sentralt i Sikts tjenester for publikasjoner, forskningsinformasjon og forskningsdata står FAIR-prinsippet. Dette innebærer at data og publikasjoner skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

For at FAIR-prinsippet skal være mulig å etterleve kreves internasjonale standarder for verifikasjon og tilgjengeliggjøring, og DOI er en viktig bit i dette arbeidet.

Tilgang til de samme tjenestene sikrer at norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter konkurrerer på like vilkår om de beste intellektuelle ressursene.

Samtidig kan de spille på lag for å hevde seg, bli synlige og være aktive bidragsytere i det globale arbeidet for teknologiutvikling og et mer bærekraftig samfunn.  

En felles standard

På det internasjonale plan er omfanget av forskning så enormt at det ikke er mulig å holde seg oppdatert på alt som publiseres - selv ikke innenfor smale fagfelt. En internasjonal standard for maskinlesbare metadata er derfor en forutsetning for å verifisere og kvalitetssikre forskning, og ikke minst for å avsløre useriøse aktører eller publikasjoner.   

DOI-standardens krav om omfattende metadata sikrer at forskningen er søkbar. Det garanterer for transparens, at alt kan nøstes i og ikke minst verifiseres. At detaljert metainformasjon knyttes til materialet innenfor maskinlesbare standarder er også en forutsetning for å følge FAIR-prinsippet.  

Alt vitenskapelig materiale kan telles og måles. For at det skal eksistere som verdifull forskning må det ha en unik, varig ID.

Gjennom å tilby DOI og andre tjenester for publikasjoner, forskningsinformasjon og forskningsdata, jobber Sikt for at norske forskere og institusjoner skal være synlige, hevde seg og bidra på globale kunnskapsarenaer.