Rapportering av kliniske behandlingsstudier

Helseforetakene gjennomfører årlig en rapportering på antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier. Målet er å gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling, gjennom kliniske behandlingsstudier.

Rapportering av kliniske behandlingsstudier 2019-2022  

Last ned samtlige innrapporterte og kvalitetssikrede rapporteringsdata for årene 2019-2022 her.

Nedenfor vises nøkkeltall, statistikk og rapport for kliniske behandlingsstudier som har inngått i indikatoren i årene 2019-2022.